magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Róbert Mikula
Majster čínskych bojových umení

kontakt:

majstra Róberta Mikulu zastupuje agentúra
Eagle21 agency
Piaristická 2
949 24 NITRA
tel./fax: +421/37/6542 347
e-mail: zverina@eagle21agency.com
domovské stránky: Black Eagle

Ponuka na spoluprácu

Róbert Mikula zastúpený agentúrou Eagle 21 Agency ponúka:

3-hodinové semináre

1. Chi Kung
2. Správne dýchanie
3. Technika a systém správneho dýchania
4. Dýchacie cvičenia Tai Chi - Chi Kung
5. Meridiány
6. Vitálne body
7. Profesionálny systém energie Chi Kung
8. Použitie v praxi - liečebným bojovým systémom
9. Právo používania energie Chi Kung
10. Exhibícia - ukážka

Touto prednáškou sa Vám dostanú do povedomia informácie o tom, ako zlep-šiť pracovné výkony vo svojej profesionálnej kariére a získať duševnú rov-nováhu vo svojom osobnom a rodinnom živote.

Máte možnosť získať poznatky o tom, ako zvýšiť životnú vitalitu a túto schopnosť denne využívať v praktickom živote.

Energia Chi Kung je pre každého a naučiť sa ju používať môže každý, bez ohľadu na pohlavie, vek i fyzické prednosti.

3 dňové semináre

Piatok
18.00 Príchod - ubytovanie
18.30 Prezentácia
18.45 Úvod - prednáška + exhibícia - Tai - Chi
19.30 Večera
20.30 Oboznámenie s programom semináru
21.15 Koniec dňa - večierka

Sobota
08.00 Raňajky
09.30 Tréning - Správne dýchanie - Technika a systém správneho dýchania - Posilňovacie cvičenia
12.00 Hygienická prestávka
13.00 Obed
14.30 Dýchacie cvičenia Tai-Chi - Chi Kung
16.20 Exhibícia
17.15 Zopakovanie
17.30 Bazén
19.30 Večera
21.00 Voľná diskusia

Nedeľa
08.00 Raňajky
09.15 Zopakovanie sobotňajšej témy
10.15 Meridiány
11.30 Posilňovacie cvičenia
12.00 Hygienická prestávka
13.00 Obed
14.20 Bazén
16.00 Základná náuka o vitálnych bodoch
17.00 Opakovania
17.45 Odovzdanie - CERTIFIKÁT
18.15 Záver - odchod domov

Absolvovaním semináru získate duševnú rovnováhu, zlepšíte svoju kon-centráciu a získate zdravý životný postoj, čo Vás naplní a pomôže Vám, či už v rodinnom, tak i v profesionálnom živote. Zbavíte sa zlých návykov a zameria-te sa na podanie vyšších profesionálnych výkonov, čo zlepší Váš životný štan-dard a úroveň.

Energia Chi Kung je obrovská vitálna pozitívna energia, pomocou ktorej do-kážeme liečiť rôzne problémy zdravotného charakteru ( stres, vyčerpanosť, depresie...), i zbaviť sa neduhov a zlých vlastností, ako napríklad fajčenie, al-koholizmus, agresivita a pod.

Tlačenie 13 300 kg ťažkého vagóna s kópiou opretou o krk

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk