magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

NETRADIČNÉ ŠPORTY

LUKOSTREĽBA

Počiatky rozvoja tohto športu siahajú do roku 1975, kedy pri vtedajšom dome pionierov a mládeže vznikol lukostrelecký krúžok. Po necelom roku činnosti sa jeho členovia stali samostatným športovým oddielom pri TJ Maratón DPaM. Snaha a nadšenie vtedajších členov priniesli koncom sedemdesiatych rokov prvé ovocie v oblasti športových výsledkov v rámci vtedajšej ČSSR. Dorastenecké družstvo niekoľko rokov po sebe vyhralo celoštátnu ligu dorasteneckých družstiev a košickí dorastenci patrili medzi československú špičku. Žiaľ, pri reprezentačných štartoch ,dostali prednosť dorastenci s podstatne slabšími výkonmi, ktorí však boli členmi českých oddielov. Začiatkom osemdesiatych rokov patrilo aj družstvo mužov v zložení Oto Kešelák, Miroslav Pavlinský, Peter Majerčík, Alexander Korossy a Tibor Tomka k lepšej časti československého spektra. Po odchode Miroslava Pavlinského z oddielu a po skončení jeho aktívnej činnosti, prešiel oddiel približne ročným obdobím stagnácie, ktoré v polovici osemdesiatych rokov ukončil príchod nového člena, Ing. Petra Čeljusku. Ten, ako najstarší člen oddielu prebral v koncom osemdesiatych rokov spolu s Vítom Vinařom jeho vedenie. Ich prvým krokom bol prechod z TJ Maratón DPaM pod TJ Slávia UVL. Tento krok bol vynútený skutočnosťou, že TJ Maratón DPaM sa zamerala na masovosť v oblasti športu a výkonnostný šport sa ocitol na okraji záujmu. TJ Slávia UVL vytvorila na to obdobie primerané podmienky pre rozvoj lukostreľby. V tomto období sa Ing. Peter Čeljuska a Vít Vinař zúčastnili viacerých školení a seminárov trénerov, čím sa trénerská práca v oddieli skvalitnila, čo sa odrazilo aj na čoraz lepších výsledkoch. Zvýšila sa aj úroveň práce s mládežou, o čom svedčí aj fakt, že vtedajší pretekár dorasteneckej kategórie, Milan Frajt, postúpil začiatkom deväťdesiatych rokov do reprezentačného družstva mládeže ČSFR. V roku l990, členovia oddielu založili Mestský lukostrelecký zväz, ktorý združoval košický oddiel a aj niekoľko nezávislých strelcov. Cestou Mestského lukostreleckého zväzu sa jeho členovia snažia o zviditeľnenie tohto športu v očiach verejnosti ako aj, vzhľadom na skutočnosť, že Mestský lukostrelecký zväz je samostatným právnym subjektom, a jeho úlohou bolo okrem združenia záujemcov o lukostreľbu, jednať s orgánmi samosprávy pri organizovaní súťaží a zháňať sponzorské príspevky na činnosť subjektov v ňom združených. Deväťdesiate roky v histórii košickej lukostreľby sa nesú v znamení sústavného zvyšovania výkonov. Medzi najlepších strelcov na Slovensku patrili reprezentanti a držitelia niekoľkých slovenských rekordov, Ing.Peter Majerčík a Marián Bačo. V roku 1998 sa MLZ delimitoval na tri samostatné oddiely, ktoré však veľmi úzko spolupracujú, nakoľko každý z nich plní rozličné úlohy.

Tieto oddiely sú:
Lukostrelecký oddiel TJ Slávia UVL - združuje špičkových strelcov z kategórie dospelých,
Mestský lukostrelecký zväz - združuje prevažne rekreačných lukostrelcov a začiatočníkov z radov dospelých.

Športová lukostreľba sa v uplynulých desaťročiach pevne etablovala na území mesta Košice. Starší košičania si isto pamätajú amatérske začiatky tohto športu, ktoré mohli sledovať pri svojich prechádzkach po Aničke. Dnes tento šport vstupuje do sfér vyšších výkonov, kedy má možnosť dosiahnuť na najvyššie európske méty. Personálne zázemie a tradície umožňujú tomuto starobylému olympijskému športu prekonať na našom území svoju renesanciu.

.
 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk