magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Lorinčík

Charakteristika

Mestskú časť Košice-Lorinčík tvorí pôvodne samostatná historická obec Lorinčík, ktorá si zachovala svoj vidiecky charakter aj v súčasnosti. Všetci jej obyvatelia žijú v rodinných domoch so záhradami, nie je tu postavená žiadna bytovka, či panelák.

Hranice mestskej časti sú dané prílohou k Štatútu mesta Košice takto:

"Zo západu a severu hranicu MC tvorí vonkajšia okresná hranica. Z južnej strany hranica pokracuje katastrálnou hranicou, ktorá vedie severnou stranou štátnej cesty c. 548/2 Košice -Malá Idaa končí v trojchotári Pereš, Polov, Lorincík.. Od trojchotára smerom západným pokracuje katastrálnou hranicou Pereša - južnou stranou Jasovskej ul. k Revúckej ul. Odtiaľ pokračuje SZ po katastrálnej hranici, obchádza oplotenie záhrad a pri parc.c. 934/1 odbočí na SV, kde sa napojí na ul. Na Košarisku. SZ smerom sleduje juhozápadnú stranu ul. Na Košarisku, kde na jej konci v predlžení 22 m odbocí na SV a napojí sa na SZ roh parcely c.1018 a SV roh parcely c. 1018/1 až k južnej strane Jasovskej ulice. V dĺžke 108 m sleduje Jasovskú ul., potom smerom severne sleduje katastrálnu hranicu až po trojchotár Myslava, Pereš, Lorincík. Odtiaľ pokračuje smerom západným po katastrálnej hranici, vedenej okrajom lesa až po vonkajšiu okresnú hranicu, kde sa hranica mestskej časti uzatvára."

V čase vzniku týchto stránok (február 2001) mal Lorinčík 357 obyvateľov. Tento stav sa však bude meniť, pretože v tejto mestskej časti neplatí stavebná uzávera a záujem o život vidieckeho charakteru na okraji mesta je veľký. Vo februári 2001 sa tu stavalo 11 nových domov. Územný plán je rozdelený na dve etapy. V prvej je možné požiadať o výstavbu v rámci voľných pozemkov mestskej časti už teraz. V druhej etape dôjde k stavebnému prepojeniu s mestskou časťou Pereš, ktorá sa bude realizovať na ploche vybavenej všetkými inžinierskymi sieťami. Pôjde o projekt s výstavbou 30 až 40 nových rodinných domov. Záujemcovia môžu získať ďalšie informácie v realitnej kancelárii Solar.

Lorinčík má vlastnú materskú školu. Základná škola sa v tejto mestskej časti nenachádza, deti chodia do Košíc na ZŠ Petzvalova, k čomu im slúži školský autobus, platený z rozpočtu mestskej časti.

Medzi rarity Lorinčíka patrí ochotnícky divadelný súbor, ktorý tu pracuje už od roku 1945 a vedú ho páni Rudolf Dučai a Michal Macák.

Lorinčík si zachoval typický vidiecky charakter

Záujem o výstavbu nových domov v tejto mestskej časti narastá

V materskej škole

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk