Kto je kto v Košiciach

Účelom týchto stránok je priblížiť osobnosti, ktoré v Košiciach vykonávali, alebo vykonávajú činnosť povznášajúcu úroveň mesta. Rovnako môže ísť aj o osobnosti mimoriadne zaujímavé, ktoré svojou svojráznosťou robia život Košičanov pestrejším. Podmienkou zaradenia do zoznamu teda nie je rodisko, či trvalé bydlisko v Košiciach. Život životom robia skutky, nie úradné záznamy adries...

Každý človek je neopakovateľnou osobnosťou. Je teda samozrejmé, že tento lexikón si nemôže nárokovať na úplnosť. A ani nechce. Všetky osobnosti sa doň dostali iba na základe nášho vlastného výberu, akékoľvek tlaky, manipulovanie s verejnou mienkou, alebo zaraďovanie pre získanie rôznych výhod je neprípustné a mimo našej filozofie. Ide nám len o priblíženie ľudí, ktorých nemusíte vždy vidieť na bilboardoch (i keď niektorých môžete), ale i tak by bol bez nich život Košíc značne chudobnejší. Stránky sa priebežne dopĺňajú a aktualizujú.

všetky články rubriky KTO JE KTO...