magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Krásna

V súčasnosti presný názov znie: Košice - mestská časť Krásna. Pôvodne to bola samostatná dedina. V minulosti súčasťou Krásnej boli Opátske, Széplakapáti. Hromadná cestná dedina sa vyvinula z cestnej radovej dediny. Leží 191 metrov nad morom, vzdialená 9,5 km od centra Košíc.

Za vlády kráľa Gejzu II. vzniklo v obci, na majetku Abovcov, opátstvo benediktínov, posvätené v roku 1143 jágerským biskupom Marýriusom. Opátstvo zaniklo za reformácie /pred r. 1537/. Celá obec však nikdy nebola majetkom opátstva. Kráľ Ferdinand I. nakoniec opátsky podiel v obci daroval trnavským jezuitom, ktorí ho užívali veľmi krátko. Až po obnovení trnavského kolégia sa ho opäť ujali.

Počas tureckej okupácie a stavovských nepokojov bola obec spustošená. V roku 1715 mala štyri a v roku 1720 len tri poddanské rodiny. V stredoveku bola známa vinohradníctvom. Dedina Krásna nad Hornádom sa po roku 1945 stala mestskou časťou Košíc.

Na kopci za dedinou sú zrúcaniny stredovekého kláštora benedektínov, ktorý bol založený pred rokom 1143.

V obci sa nachádzajú ďalšie historické budovy:

- rokoková kúria - postavená v roku 1773
- klasicistná kúria (č.33)
- klasicistný kaštieľ - postavený v roku 1780
- klasicistná budova katolíckej fary - postavená v roku 1791
- kostol - postavený v roku 1935
- prícestná kaplnka pri kostole - z polovice 19. storočia

Krásna nad Hornádom sa uvádza v dokumentoch:

- r. 1219 - abbas de Zebloc, Zebloc
- r. 1255 - Sceplok
- r. 1280 - monast. Zceplak (Sceplok)
- r. 1288 - villa Zeplak
- r. 1327 - poss. Zyplok, Sceplok (pri osobnom mene)
- r. 1328 - Zeplak
- r. 1330 - Zeplak
- r. 1332 - Zeplak
- r. 1335 - poss. Sceplok, Sceplak, villa Zeplak
- r. 1337 - Zeplak
- r. 1808 - Szýplak
- r. 1906 - Siplak
- r. 1918 - Krásna nad Hornádom, úradný názov

Opátska, Széplakapáti sa uvádza v dokumentoch:

- 1427 - Apathy, portálny súpis
- 1773 - Széplak - Apíthi, lexikón
- 1808 - Opácka, uvádza Niederle, nesprávny názov
- 1906 - Opatská, ľudovo Opácka, "Opacka strana Siplaka", uvádza Czambel

Históriou heraldiky Krásnej sa v Košiciach zaoberá kunsthistorik Gabriel Kladek. Hľadal dokumenty a ich pečate v starých archívoch. V spolupráci so synom Matejom Kladekom predložili Heraldickej komisii Slovenska návrh na obecný erb a vlajku. Tie Heraldická komisia Slovenska uznala a Krásna ich prijala za svoje obecné symboly.


Erb: Košice - metská časť Krásna


Vlajka: Košice - metská časť Krásna


Pečať - Széplak, Széplakiensis (Krásna)
Odtlačok pečatidla do červeneého vosku na liste z 1. decembra 1813,kruhopis medzi kružnicami nečitateľný


Pečať - Széplak (Krásna)
Odtlačok pečatidla do červeného vosku na liste z 10. júna 1844, kruhopis: SZÉPLAK ...... HELLYSÉGE PECESETTYE 1840, medzerník - slnko, hore, v strede, medzi 1840 a SZÉPLAK


Pečať - BASZÉPLAK (Krásna)
Odtlačok pečatidla do čiernej farby, pečať je vystrihnutá z listu, nedá sa datovať


Pečať - SÉPLAK APÁTHI (Opátske)
Odtlačok pečatidla do červeného vosku, pečať je vystrihnutá z listu, nedá sa datovať
Kruhopis: medzi kružnicami SZÉPLAK APÁTHI HELLYSÉGE PETSÉTTYE 1840, medzerník hore, v strede slnko


Pečať - SÉPLAK APÁTHI (Opátske)
Odtlačok pečatidla do čiernej farby na liste z 20. decembra 1867
Kruhopis: medzi kružnicami - SZÉPLAK APÁTHI HEELYSÉGE PETSÉTTYE 1840, medzerník hore, v strede slnko


Pečať - SZÉPLAK APÁTHI (Opátske)
Odtlačok pečatidla do čiernej farby, pečať je vystrihnutá z listu, nedá sa datovať


Spoločné použitie pečatí SZÉPLAK a SZÉPLAK APÁTHI na liste z 30. januára 1845


Cirkevná pečať
Odtlačok pečate do červeného vosku na liste zo dňa 21. marca 1846
Kruhopis: SIGIL ECEL SZEPLAKIENSIS 1835


Odtlačok pečate do červeného vosku na liste z 20. februára 1853
Kruhopis: SIGIL PROVISORATUS I DOM SZEPLAKAPATHY

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606