magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V KOŠICIACH

Program (najbližšie akcie KOS)

Domovské stránky KOS : http://www.osvetake.sk/
e-mail:osvetake@osvetake.sk

Kontakty:

Krajské osvetové stredisko v Košiciach
Strojárska 3
040 01 Košice

Riaditeľka
055/62 27 552
riaditelka@osvetake.sk

Sekretariát
055/62 27 552

FS Železiar
055/78 94 715
Starozagorská 10, 040 23 Košice

Oddelenie kultúrno-výchovnej činnosti
055/72 99 606
055/72 99 607

Oddelenie ekonomiky a prevádzky
055/ 62 67 552

Grafické návrhy
055/72 99 607

Krajské osvetové stredisko v Košiciach

KOS je kultúrnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorej cieľom je rozvoj kultúry a uchovávanie tradícií v podmienkach miest a obcí Košického samosprávneho kraja, rozvoj talentov a sprístupňovanie poznatkov i skúsenosti. Je organizátorom významných kultúrnych a vzdelávacích podujatí, súťaží, prehliadok, výstav, seminárov a slávností regionálneho, krajského i medzinárodného charakteru. Podporuje a metodicky pôsobí na odborný rast dospelých i mládežníckych neprofesionálnych kolektívov a jednotlivcov vo všetkých žánroch záujmovo-umeleckej činnosti, akými sú : divadlo, hovorené slovo, tradičná ľudová kultúra a folklór, hudba, spev, výtvarníctvo, film a fotografia. Ako rozpočtová organizácia KSK poskytuje odborno-poradenské a metodické služby všetkým realizátorom kultúrno - osvetovej činnosti a svoje miesto v jej činnosti má aj edičná, projektová, dokumentačná a popularizačná činnosť a tiež výskum a prieskum.

Záujmová umelecká činnosť
KOS vychováva umením k umeniu a motivuje tak k vlastným tvorivým aktivitám. Vo svojej činnosti sa venuje všetkým okruhom záujmových činností. Poskytuje odbornú starostlivosť a podporuje rozvoj jednotlivých žánrov prostredníctvom realizácie tvorivých dielní, workshopov, školení, seminárov. Prezentuje jednotlivcov a kolektívy v rámci kultúrnych podujatí a umožňuje ich konfrontáciu na regionálnych a krajských súťažiach.

Kultúrno-výchovná činnosť
Druhou významnou oblasťou pôsobenia KOS je celoživotné vzdelávanie, odborné, tematické, výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež, dospelých a seniorov, marginalizované skupiny a menšinová kultúra.

Galéria KOS
Súčasťou organizácie je galéria, v ktorej sa celoročne organizujú autorské a tematické výstavy neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov z KSK ako aj zahraničných umelcov v rámci cezhraničnej spolupráce.

Cezhraničná a medzinárodná spolupráca
KOS na základe rozvinutej recipročnej spolupráce so zahraničnými subjektmi kultúry organizuje podujatia s medzinárodnou účasťou. Partneri: Regionálne centrum pohraničnej kultúry -Krosno, Konzulát Slovenskej republiky - Krakov, Oddelenie kultúry mesta Užhorod, Osvetové stredisko Kosuth Lajosa Sátoraljaújhely, Osvetové stredisko a knižnica Sárospatak, Dom voľnočasových aktivít mládeže a Krajský vzdelávací a pedagogický ústav Miskolc, Slovenská menšinová samospráva Budapest, Békéscsaba a Bükszentkereszt.

Folklórny súbor ŽELEZIAR
FS Železiar je umeleckým telesom s dlhoročnou tradíciou inscenovania folklóru a výchovy interpretov ľudového umenia. Vo svojej práci sa prednostne zameriava na folklór z regiónov Abov, Zemplín, Šariš a Spiš. Je známy vynikajúcou interpretáciou ľudovej hudby v spojení s mužskou a ženskou speváckou skupinou a špičkovou interpretáciou ľudových tancov.

Jeho korene možno nájsť v súbore Mladý budovateľ, ktorý vznikol v roku 1963 a o dva roky neskôr ho premenovali na súbor Železiar. Od 1. januára 2008 prešiel pod zriaďovateľskú pôsobnosť KSK a pôsobí pri Krajskom osvetovom stredisku v Košiciach.

Prehľad článkov o vybraných aktivitách na Cassovia.sk

Najnovšie články:

Straršie články:

Koncert poľskej kapely CIRYAM
FEMAN 2005
Festival dychových hudieb a mažoretkových skupín
Výtvarné Michalovce
Nový dokument & Svet Camerou obscurou
Marek Milko - kresby výtvarníka z gemerského regiónu
Abovské folklórne slávnosti Rozhanovce 2005
AMFO a DIAFOTO 2005
Výtvarný Spiš
Abovské folklórne slávnosti
Košická paleta 2005
Lena Franková a Tomáš Jesenský: Výber z fotografickej tvorby
Košice očami našich výtvarníkov
Výstava prác maďarských výtvarných pedagógov ´Zemplínsky kruh´
Detské divadelné Košice 2005
Súťažná výstava ´Košická paleta 2005´

Fotografie z podujatí, ktoré organizovalo,alebo spoluorganizovalo KOS v Košiciach

 

 

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk