magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košice kedysi a dnes


V tejto rubrike predstavujeme fotografie starých Košíc a zároveň tie isté miesta v súčasnosti. Ak máte záujem uverejniť fotografiu, ktorú vlastníte vo svojej zbierke a dokumentuje naše mesto v rokoch minulých, radi ju na tomto mieste uverejníme.

Budova Štátnej vedeckej knižnice

Na tomto mieste uverejňujeme fotografie starých Košíc a zároveň tie isté miesta v súčasnosti. Tento historický pohľad zobrazuje fasádu budovy na Hlavnej ulici 10, kde v súčasnosti sídli Krajská vedecká knižnica. Fotografiu starých Košíc nám zapožičala Verejná knižnica Jána Bocatia zo svojich zbierkových fondov.

Historický záber, ktorý bol v čase svojej aktuálnosti na pohľadniciach, dokumentuje, že prízemie budovy malo v minulosti viac vchodov, kde boli obchody. V budove v tom čase sídlilo aj Obchodné družstvo. Objekt stojí na mieste niekdajších stredovekých hradieb v blízkosti Južnej brány. Po zbúraní hradieb si na tomto pozemku vystaval svoj palác gróf Forgáč. Štátna vedecká knižnica sa síce svojou históriou a počiatkom vzniku viaže k roku 1946, čo sa odvodzuje od založenia Knižnice Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach, ale z hľadisky knižničných fondov jej tradície siahajú až do roku 1657. Vtedy vznikla Košická univerzita s knižnicou. K reorganizácii došlo v roku 1777 na Akadénmiu s filozofickou a právnickou fakultou a od roku 1850 na Právnickú akadémiu. Zachované knižničné fondy týchto inštitúcií tvoria súčasť dnešnej Štátnej vedeckej knižnice.

Ďalšie linky:

Univerzitný kostol

Alžbetina ulica II

rohová budova na križovatke Hlavnej a Pribinovej ulice

Gajdové kúpele

východná stranu stredu Hlavnej ulice

južná čast Hlavnej ulice

stred Hlavnej ulice

Križovatka Moyzesovej, Poštovej a Alžbetinej ulice

Budova divadla

Východná strana stredu Hlavnej ulice

Stred Hlavnej ulice

Mlynská ulica

Alžbetina ulica

Prechod z Mlynskej ulice do Mestského parku

Dominikánske námestie

Dominikánsky kostol

Immaculata

Hotel Európa

Pavilón v Mestskom parku

Most spájajúci park a Mlynskú ulicu

Metský park

Mlynská ulica I.

Mlynská ulica II.

Evanjelický kostol na Mlynskej ulici

Mlynská ulica III.

Mestská doprava

Budova divadla II

Mlynská ulica IV

Pongrácovsko - Forfáčovský palác

Južná časť Hlavnej ulice

Župný dom

Štátne divadlo III

Námestie osloboditeľov

Budova Štátnej vedeckej knižnice

Kaplnka sv. Michala

Pamätník gen. M. R. Štefánika

Pamätník domobranca

Západná strana Hlavnej ulice

Park medzi divadlom a Immaculatou

Andrášiho palác a Immaculata

Levočský dom

Stred Hlavnej ulice

Vitézov dvor

Pamätník domobrany a park

Park na Hlavnej ulici

Andrášiho palác

Tieto články sú uverejňované so súhlasom Košického Večera.

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606