magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košice kedysi a dnes


V tejto rubrike predstavujeme fotografie starých Košíc a zároveň tie isté miesta v súčasnosti. Ak máte záujem uverejniť fotografiu, ktorú vlastníte vo svojej zbierke a dokumentuje naše mesto v rokoch minulých, radi ju na tomto mieste uverejníme.

Námestie osloboditeľov

Na tomto mieste uverejňujeme fotografie starých Košíc a zároveň tie isté miesta v súčasnosti. Tento historický pohľad približuje súčasné Námestie osloboditeľov, čiže územie na juh od Hlavnej ulice. Fotografiu starých Košíc nám zapožičala Verejná knižnica Jána Bocatia zo svojich zbierkových fondov.

Historický záber, ktorý bol v čase svojej aktuálnosti na pohľadniciach, slúžila ako pohľadnica a pochádza z roku 1905. V porovavní so súčanou fotografiou jasne dokumentuje znemy, ktoré sa odohrali na južne časti Hlavnej ulice. V stredoveku volo terajšie námestie už za hradbami mesta, tzv. južná brána sa nachádzala v miestach, kde je dnes podzemné archeologické múzeum. O zenách súvisiacich s výstavbou hotela Slovan sme v tejto rubrike informovali viackrát. Zaujímavá je ale stromová alej, ktorá sa tiahne od Kaplnky sv. Michala po námestie. Tzv. malá promenáda bola vysadená už v 40-tych rokoch 19. storočia a ale siahala len na juh od kaplnky po úroveň súčasnej Vrátnej ulice. Ďalšia zaujímavá zmena je, že na starej fotografii koľajnice električky z Hlavnej ulice smerujú len k železničnej stanici, v roku 1905 trasa na terajšiu Južnú triedu a Štúrovu ulicu ešte neexistovala.

Ďalšie linky:

Univerzitný kostol

Alžbetina ulica II

rohová budova na križovatke Hlavnej a Pribinovej ulice

Gajdové kúpele

východná stranu stredu Hlavnej ulice

južná čast Hlavnej ulice

stred Hlavnej ulice

Križovatka Moyzesovej, Poštovej a Alžbetinej ulice

Budova divadla

Východná strana stredu Hlavnej ulice

Stred Hlavnej ulice

Mlynská ulica

Alžbetina ulica

Prechod z Mlynskej ulice do Mestského parku

Dominikánske námestie

Dominikánsky kostol

Immaculata

Hotel Európa

Pavilón v Mestskom parku

Most spájajúci park a Mlynskú ulicu

Metský park

Mlynská ulica I.

Mlynská ulica II.

Evanjelický kostol na Mlynskej ulici

Mlynská ulica III.

Mestská doprava

Budova divadla II

Mlynská ulica IV

Pongrácovsko - Forfáčovský palác

Južná časť Hlavnej ulice

Župný dom

Štátne divadlo III

Námestie osloboditeľov

Budova Štátnej vedeckej knižnice

Kaplnka sv. Michala

Pamätník gen. M. R. Štefánika

Pamätník domobranca

Západná strana Hlavnej ulice

Park medzi divadlom a Immaculatou

Andrášiho palác a Immaculata

Levočský dom

Stred Hlavnej ulice

Vitézov dvor

Pamätník domobrany a park

Park na Hlavnej ulici

Andrášiho palác

Tieto články sú uverejňované so súhlasom Košického Večera.

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606