magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košice kedysi a dnes


V tejto rubrike predstavujeme fotografie starých Košíc a zároveň tie isté miesta v súčasnosti. Ak máte záujem uverejniť fotografiu, ktorú vlastníte vo svojej zbierke a dokumentuje naše mesto v rokoch minulých, radi ju na tomto mieste uverejníme.

Mlynská ulica IV

Na tomto mieste uverejňujeme fotografie starých Košíc a zároveň tie isté miesta v súčasnosti. Táto historická fotografia približuje Mlynskú ulicu a zapožičala nám ju Verejná knižnica Jána Bocatia.

Stará fotografia pochádza z roku 1910, teda z čias pred vznikom Československa. Mlynská sa v tom čase menovala Kossuth Lajos utca. Pokiaľ ide o zmeny jej architektonickej tváre, našťastie, k žiadnym výrazným nedošlo. Výnimku tvorí budova Gastrodomu, ktorý je však na opačnom konci, ako smeruje tento záber. I keď je dnes Mlynská ulica frekventovanou spojnicou centra so železničnou stanicou, pred vybudovaním vlakovej trasy do Košíc taký význam nemala. Bola o 140 metrov kratšia a jej koniec ohraničovali mestské hradby. Patrí teda medzi najstaršie ulice Košíc. Je pravdepodobné, že mestské opevnenie bolo dokončené už v roku 1290 a s Mlynskou ulicou sa pretínalo na úrovni dnešnej Puškinovej ulice. Vek budov naznačuje, že zatiaľ, čo na Hlavnej ulici mnohé stavby siahajú až do čias gotiky, v stredoveku boli domy na Mlynskej ulici drevené. To však nie je nič výnimočné. Ešte aj v roku 1677 bolo v Košiciach 520 domov, ale z toho väčia časť nemurovaná. K zbúraniu mestských hradieb a predĺženiu ulice došlo v roku 1805.

sl

Ďalšie linky:

Univerzitný kostol

Alžbetina ulica II

rohová budova na križovatke Hlavnej a Pribinovej ulice

Gajdové kúpele

východná stranu stredu Hlavnej ulice

južná čast Hlavnej ulice

stred Hlavnej ulice

Križovatka Moyzesovej, Poštovej a Alžbetinej ulice

Budova divadla

Východná strana stredu Hlavnej ulice

Stred Hlavnej ulice

Mlynská ulica

Alžbetina ulica

Prechod z Mlynskej ulice do Mestského parku

Dominikánske námestie

Dominikánsky kostol

Immaculata

Hotel Európa

Pavilón v Mestskom parku

Most spájajúci park a Mlynskú ulicu

Metský park

Mlynská ulica I.

Mlynská ulica II.

Evanjelický kostol na Mlynskej ulici

Mlynská ulica III.

Mestská doprava

Budova divadla II

Mlynská ulica IV

Pongrácovsko - Forfáčovský palác

Južná časť Hlavnej ulice

Župný dom

Štátne divadlo III

Námestie osloboditeľov

Budova Štátnej vedeckej knižnice

Kaplnka sv. Michala

Pamätník gen. M. R. Štefánika

Pamätník domobranca

Západná strana Hlavnej ulice

Park medzi divadlom a Immaculatou

Andrášiho palác a Immaculata

Levočský dom

Stred Hlavnej ulice

Vitézov dvor

Pamätník domobrany a park

Park na Hlavnej ulici

Andrášiho palác

Tieto články sú uverejňované so súhlasom Košického Večera.

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606