magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

CLEAN UP THE WORLD - VYČISTÍME SVET

Komunity z viac než 112 krajín sveta sa zúčastnili siedmeho ročníka podujatia CLEAN UP THE WORLD - VYČISTÍME SVET počas tretieho septembrového víkendu 1999.

VYČISTÍME SVET je environmentálny projekt navrhnutý a koordinovaný v Sydney organizáciou CLEAN UP Austrália. Tento projekt je koordinovaný v spolupráci s UNEP ( United Nations Environment Programme ), programom Organizácie spojených národov pre životné prostredie a zahŕňa komunálne prostredia. VYČISTÍME SVET je projekt vytvorený s úmyslom obrátiť medzinárodnú pozornosť na obrovské množstvá odpadov zamorujúcich našu planétu. Tieto odpady nie sú len vážnou hrozbou pre životné prostredie na miestnej, ale aj globálnej úrovni, a majú dôležitý význam pre zdravie miliónov ľudí.

Jediné reálne riešenie problému je redukovanie vyprodukovaného odpadu - ale veľa tiež môže byť vykonané pri zvyšovaní uvedomenia o závažnosti problému a získaní každého človeka, ktorý si je vedomý svojej zodpovednosti za životné prostredie či už ako občan alebo konzument.

Kampaň osvetľuje významnú úlohu každého človeka pri vytváraní čistejšieho a zdravšieho životného prostredia. Zjednocujúc ľudí, priemysel, obchod a štátnu správu, VYČISTÍME SVET slúži ako katalyzátor pre zmeny pri prijímaní lepších environmentálnych praktík, politiky, technológií.

Ciele kampane:

- Zjednotiť obyvateľov z každého kúta zamegule v jednoduchej aktivite, ktorá pozitívne prispeje k zlepšeniu ich životného prostredia v obci, meste.

- Podeliť sa so všetkými národmi a kultúrami sveta o informácie a praktické skúsenosti, ktoré získala Clean Up Austrália a iné takéto organizácie.

- Zvýšiť uvedomenie štátnej správy, priemyslu a komunít o miestnych problémoch životného prostredia, čiastočne o minimalizácii odpadov, recyklácii a manažmente odpadov za pomoci masmédií pri aktivitách v rámci kampane.

Koncepcia projektu VYČISŤME SVET je vcelku jednoduchá. Aktivity v rámci projektu sú uskutočňované skupinami dobrovoľníkov spolupracujúcich v záujme čistejšieho komunálneho prostredia, v ktorom sami žijú. Dobrovoľníci pracujú na vyčistení rôznych priestranstiev, triedení odpadov a jeho odvezení na určené miesta.

Priestranstvá, ktoré treba vyčistiť sú napr. trhy, parky, cesty, brehy riek a potokov a pod. Aktivity sú plánované a organizované miestnou samosprávou a majú upriamiť občanov na zvýšenie starostlivosti o svoju obec, mesto počas celého roka.

Mnoho skupín pripravuje aktivity v rámci tejto kampane komplexne. Nie sú to len akcie na vyčistenie určitého priestoru, ale aj semináre a diskusie, stretnutia s občanmi zamerané na problém životného prostredia obce, vysádzanie stromov a skrášľovacie programy, alebo akcie pre školy, ktoré môžu ukončiť spoločenskými akciami, ako napr. divadlom na ulici, koncertom v parku alebo táborákom.

VYČISTÍME SVET je aktivitou, ktorá vyvoláva pozitívne ovzdušie v komunite a združuje účastníkov pri zlepšovaní životného prostredia sveta. Pretože VYČISŤME SVET presahuje všetky hranice a ideológie - ľudia sú totiž inšpirovaní myšlienkou, že mnoho iných ľudí robí tie isté aktivity v ten istý čas na celom svete !

späť  

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606