magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Programové ciele

- Vychovávať seba a ostatných k ekologickému mysleniu a jednaniu. - Podporovať všetky iniciatívy usilujúce o odklon od konzumného spôsobu života a prechod k ekologicky prijateľnému a trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti. - Dávať si navzájom radosť a príjemné zážitky.

Činnosť

- Celoročná práca s deťmi v záujmových krúžkoch.

Zoskupenie Zelené jablko pracuje počas celého roka s deťmi v krúžkoch na ZŠ a v CVČ. V rámci svojich aktivít sa zaoberá poznávaním prírody, jej tajomstiev aj problémov

- Práca s deťmi z osobitných škôl

Je nesprávne zabúdať na deti z týchto škôl. Prevádzame hodiny environmentálnej výchovy, zamerané najmä na poznávanie cez prežívanie.

- Príprava klubových stretnutí, besied a výstav zaoberajúcich sa problematikou životného prostredia

Zoskupenie Zelené jablko organizuje výstavy detských prác s tematikou ochrany prírody, besedy na rôzne témy z ekológie a tiež stretnutia so sympatizantmi.

- Brigády v lese v okolí Košíc, víkendové akcie - ktorých súčasťou sú obvykle brigády, ale bývajú aj nepracovné.

Snáď najzákladnejšou aktivitou Zoskupenia Zelené jablko je praktická ochrana prírody. Uskutočňuje ju formou brigád v lese ( čistenie lesa, studničiek, sadenie stromčekov, ... ). Inou formou sú tzv. "víkendovky " - ktorých súčasťou môžu byť brigády, ale ktoré slúžia aj na vzájomné spoznávanie sa s priateľmi, prírodou i samým sebou.

- Vzdelávacie programy pre školy

Zoskupenie Zelené jablko poskytuje ekovýchovné hodiny pre žiakov základných škôl.

- akcie ku Dňom ochrany prírody, Dňu Zeme, a pod.

Súčasťou aktivít sú aj pravidelné akcie viazané k významným dňom a udalostiam v oblasti životného prostredia. Ide o happeningy, informačné a zábavné podujatia, súťaže a hry pre deti a pod.

- Týždenné až štrnásťdenné tábory pre mladých ľudí aj tábory pre deti, ktorých náplňou je práca v prírode pre prírodu, ekologická výchova, menej známe športy, hry a netradičné formy oddychu, organizovanie prímestských táborov.

Tábory sú organizované v čase školských prázdnin a ich náplňou je práca v prírode pre prírodu, ekologická výchova, netradičné formy oddychu i športu, hry, psychohry, vzájomné spoznávanie a vnútorné obohacovanie sa.

Týždenné prímestské tábory sú určené deťom zo základných škôl a počas piatich dní sa snažia poskytnúť čo najviac hier, dobrodružstiev a príjemných chvíľ.

Zelené jablko doposiaľ usporiadalo viac ako 10 táborov pre deti a 3 tábory pre stredoškolskú a vysokoškolskú mládež.

- Clean Up the World - Vyčistíme svet

Jednou z aktivít Zeleného jablka je zapojenie sa do každoročnej celosvetovej kampane "Vyčistíme svet" Jej cieľom je vzbudiť u ľudí pocit spolupatričnosti a zodpovednosti a zapojiť sa do "čistiaceho " hnutia po celom svete. Zoskupenie Zelené jablko je koordinátorom tejto akcie v Košiciach.

Košice pritom vedú slovenský prím. Ročne sa do akcie zapojí 10 až 15 tisíc ľudí, ktorí nahlásia vyčistenia lesa, parkov, verejných priestranstiev, škôl a záhrad. Ide preevažne o skupinové hlásenia škôl a záujmových organizácií.

- kampaň Energia

Zelené jablko formou prednášok a infostánkov šíri informácie o možnostiach šetrenia energie a jej alternatávnych zdrojoch - kampaň Vianočné stromčeky

Každú zimu pebieha počas dvoch týždňov kampaň, v ktorej Zelené jablko oslovuje verejnosť a predkladá jej alternatívy, ako predchádzať masívnemu výrubu stromčekov. Podporuje kúpu umelých stromčekov, alebo živých v kvetináčoch tak, aby sa potom tieto ihličnany dali na jar vysadiť a skrášliť si okolie domova. Zároveň každý rok upozorňujú primátora mesta, aby sa do Košíc neprinášal a nezdobil vždy nový strom na Hlavnej ulici, ale navrhujú na jeho miesto vysadenie jedného, ktorý by bolo možné každú zimu vyzdobiť. - kampaň Čermeľská dolina

Zelené jablko sa okrem brigád v spomínanom úseku snaží aj o čo najdokonalejšie mapovanie biofondu. Zároveň vyvíja aktivity na opravu altánkov, lavičiek a ohnísk. Ich záujmom je zriadenie náučného chodníka. Doposiaľ na činnosť prispeli

Regionálne environmentálne centrum - REC, Bratislava
Environmental Partnership for Central Europe - EPCE
Nadácia pre deti Slovenska Bratislava
Global Releaf, Banská Štiavnica
Magistrát mesta Košice
Firma FEST, Košice
niekoľko súkromných darcov


Každoročne je Zelené jablko koordinátorom celosvetovej kampane Clean up the world - Vyčistíme svet.


Hlavný štáb Clean up the World posiela každý rok zapojeným koordinátorom diplom o účasti v kampani.

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606