magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Nákladné električky č. 1, 2 a 3

Tieto vozidlá vyrobené maďarskou vagónkou Magyar Wagon és Gépgyár, r t. Györ v roku 1913, boli ako prvé elektrické vozidlá využívané v mestskej doprave. Po vyradení v roku 1964 sa upravili na pracovné. Prešli viacerými úpravami. Vozidlo ev. č. 1 nie je v súčasnosti prevádzkyschopné, bolo odstavené na voľnom priestranstve v DPMK, a.s. Zámerom Historickej spoločnosti mestskej dopravy v Košiciach a DPMK je uviesť toto vozidlo do prevádzkyschopného stavu. Vozdilo ev. č. 2 po úprave jazdilo do roku 1981, kedy bolo umiestnené pred administratívnu budovu DPMK ako pamätník, v roku 1997 bola premiestnená do krytých priestorov. Poslúži ako zdroj náhradných dielov pre rekonštrukciu električky ev. č. 1. Vozidlo ev. č. 3 je využívané ako tlačné pre rotačný zametač snehu. Ako jediné z nákladných vozidiel je v pojazdnom stave. V súčasnosti sú obe vozidlá chránené v krytom priestore.

Osobná električka č. 1

Pochádza z 18 kusovej série prvých osobných električiek, ktoré v roku 1914 dodala vagónka z Györu. Počas okupácie bola odvlečená do Nemecka, odkiaľ sa v roku 1951 dostala do Budapešti. Tam prešla rekonštrukciou a následne bola premiestnená do Miškovca, kde sa nachádzala do roku 1977. Po vyradení sa dostala späť do Košíc. V rámci osláv 90. výročia MHD, v roku 1981 bola vystavená na voľné priestranstvo ako pamätník. V súčasnosti sa nachádza v zbierkovom fondeTechnického múzea v Brne.

Osobné električky č. 10 a 12

Tieto vozidlá sa vyrobili pre Elektrické dráhy hlavního města Praha v Ringhofferových závodoch, a.s., Praha - Smíchov v roku 1920. V roku 1963 ich pražský podnik odpredal do Košíc. Električka č. 10 je upravená na tlačné vozidlo rotačného zametača snehu. Vozidlo č. 12 sa bez úprav využívalo ako služobné do roku 1981. V roku 1981 bolo v rámci osláv 90 výročia vystavené na voľné priestranstvo pred DPMK ako pamätník. V roku 1997 bolo premiestnené do krytých priestorov. Vozidlo je v kritickom stave, poslúži ako zdroj dielov pre rekonštrukciu električky č. 10.

Osobná električka č. 203, typ T 1

Vozidlo bolo vyrobené v roku 1957 v závode Tatra - Smíchov. Už v roku 1966 boli tieto vozne v Košiciach vyradené a s výnimkou dvoch aj zošrotované. Vozidlo č. 203 bolo odpredané do Ostravy, kde slúžilo do roku 1983. Po vyradení sa vrátilo do Košíc. Jedná sa o jediné existujúce vozidlo typu T l v SR. Uvažuje sa o jeho spojazdnení.

Osobná električka č. 234, typ T 2

Je to jediná normálnerozchodná električka typu T 2 na Slovensku, vyradená v roku 1983. Pretože bola neskôr vandalmi poškodená, v súčasnosti s hľadajú náhradné diely na jej opravu a spojazdnenie.

Osobné električky č. 246 a 102, typ T 3

Obidve vozidlá boli vyrobené v roku 1963. Vozidlo č. 246 bolo po vyradení v roku 1991 pripravené na šrotovanie, zachovalo sa iba ako vrak. Zostala iba holá skriňa s podvozkom. Vozidlo č. 102 je vyradené v areáli vozovne DPMK.

Osobná električka č. 100, typ T 3 SU

Vozidlo bolo dodané v roku 1971 náhradou za nehodou zničený vozeň typu T 3 ev. č. 261 z roku 1963. Ide o unikátne vozidlo, pretože bolo vyhotovené v dvojdverovom prevedení. Po vyradení z prevádzky v roku 1990 ho DPMK zrekonštruovali na školské vozidlo. Využíva sa dodnes.

Vyhliadkové vozidlá "CASSOVIA", ev. č. 103 a 104

Boli zakúpené od pražského DP v roku 1985 ako vyradené služobné vozidlá. Celkový vzhľad bol pozmenený viacerými úpravami ešte v Prahe. V Košiciach sa obidva vozne ešte zrekonštrovali na "historické". Na týchto vozdilách je vidieť nevhodný prístup k rekonštrukcii historických vozidiel.

Vlečné osobné vozidlo č. 102

Pocházalo z prvej série osobných vlečných vozidiel z roku 1913. Po vyradení z prevádzky bolo v roku 1967 premiestnené na súkromný pozemok. I keď o vozidlo prejavovali záujem DPMK, zo záujmu na konkrétne činy nikdy nedošlo a v roku 1996 dal majiteľ vozdilo zlikvidovať. Je veľká škoda, že tento vozeň sa vďaka chýbajúcemu reálnemu záujmu DPMK, a mesta samotného, nezachoval.

Nákladný železničný vagón SV 78268, typ Z

Tento uzavretý vagón bol vyrobený niekedy medzi rokmi 1890 až 1990. Vozidlo je na svoj vek vo veľmi dobrom a zachovalom stave. Vagón je majetkom ŽSR, s ktorou prebiehajú rokovania o jeho záchrane.

Zhrnutie

Ako z uvedených faktov vyplýva, do vzniku Historickej spoločnosti mestskej dopravy v Košiciach nebolo ani jedno vozidlo v prevádzkyschopnom stave. Až v roku 1998 sa začali renovačné práce na nákladnej električke č. 1 z roku 1913.

DPMK v roku 1997 investoval do stavby repliky vozidla koňky ev. č. 1, ktoré sa využíva na jazdy centrom Košíc. Historická spoločnosť mestskej dopravy v Košiciach sa domnieva, že bolo vhodnejšie tieto peniaze investovať do rekonštrukcie niektorej z historických električiek. V súčasnosti sú všetky historické vozdilá deponované vo výpravnej hale DPMK a postupne sa pripravuje ich rekonštrukcia.


Nákladná električka č. 1 pred rekonštrukciou


Nákladná električka č. 1 po rekonštrukcii


Osobná električka ev. č. 12


Nákladný vozeň č. 3, vyrobený v roku 1913


Nákladná električka č. 2


Pôvodne pražská električka, ev. č. 10


Vyhliadková električka "CASSOVIA" , na ktorej je vidieť nevhodný prístup k rekonštrukcii historických vozidiel

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606