magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Charakteristika

Historická spoločnosť mestskej dopravy v Košiciach je záujmová spoločnosť občanov, ktorí si kladú za cieľ:

- vymedziť pojem kultúrnej pamiatky mestskej dopravy
- určiť cieľ ochrany kultúrnych pamiatok mestskej dopravy
- vypracovať metodiku výberu kultúrnych pamiatok mestskej dopravy
- vypracovať metodiku konzervovania, reštaurovania a projektovania rekonštrukcie kultúrnych pamiatok mestskej dopravy
- pripraviť systematickú dokumentáciu kultúrnych pamiatok mestskej dopravy v Košiciach
- evidovať kultúrne pamiatky mestskej dopravy v Košiciach
- navrhnúť v spolupráci s pamiatkovým ústavom zápis vybraných pamiatok mestskej dopravy v Košiciach do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok na Slovensku
- predchádzajúce body rozpracovať do všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice
- poskytovať odborných a laických dobrovoľných pracovníkov v oblasti histórie dopravy a jej využitia v súčasnosti.
Spoločnosť bola zaregistrovaná Odborom registrácie združenia občanov na Ministerstve vnútra SR dňa 2. 12. 1997.
V roku 1998 oslovila spoločnosť vedenie mesta s návrhom na usporiadanie I. Medzinárodného stretnutia koniek. Súčasťou stretnutia by bola výmena skúseností z histórie koniek (električka ťahaná koňom) v jednotlivých mestách a technických a organizačných rišení problémov s prevádzkovaním historickej dopravy. Navrhovaná akcia sa mala uskutočniť ako súčasť osláv Dní mesta Košice. Spoločnosť navrhovala pozvať primátorov z miest, kde má koňka živú tradíciu, teda z Prahy, Brna, Viedne a Norimbergu. Žiaľ, ostalo iba pri návrhu.
Historická spoločnosť mestskej dopravy v Košiciach konštatuje, že električky sú mestotvorné prvky a časťou folklóru. Podieľa sa na rekonštrukčných prácach historických vozidiel uložených v dopravnom parku DPMK.


Historický záber košickej konkyHistorický záber nákladnej dopravy na Hlavnej ulici.


Osobný vlečný voz vyrobený v roku 1913 v továrni Györ

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606