magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

 

Charakteristika

GO KLUB - Košice začal vyvíjať svoju činnosť v roku 1981, ale ako samostatný právny subjket sa dal zaregistrovať v roku 1993. Pôsobí v rámci Slovenskej asociácie GO. Činnosť klubu je výučba, organizácia, všestranná propagácia a hra v rámci podpory rozvoja GO. V Košiciach sa tejto hre v klube venuje asi 30 členov.

GO KLUB - Košice usporiadáva štyri pravidelné turnaje ročne:

- jarný turnaj Grand Prix Slovenska v apríli
- Ingov turnaj - celoslovenský, v máji, prípadne v júni
- majstrovstvá Košíc v septembri
- jesenný turnaj Grand Prix v októbri

V mesiacoch, kedy sa nehrajú spomínané turnaje klub organizuje vždy jeden celodenný turnaj.

V školskom roku 1999/2000 GO KLUB - Košice začal s oraganizáciou školských krúžkov v Gymnáziu na Alejovej ulici (utorok od 15,00) a v ZŠ Bernolákova (streda - 14,00 a štvrtok - 13,00 a 14,00)

GO KLUB - Košice ponúka členstvo prijatím na základe písomnej prihlášky fyzickej osoby, alebo uzavretím zmluvy o členstve s právnickou osobou. O prijatí za člena rozhoduje výbor klubu.

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk