magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Kontakt:

ETP Slovensko
Pražská 2
040 11 Košice
Slovak Republic

tel:(00 421) 95 64 34 462
etpke@changenet.sk

Riaditeľ ETP Slovakia - RNDr. Andrej Steiner, CSc.

Charateristika

ETP Slovensko je nezisková konzultačno-vzdelávacia organizácia, ktorá je priamym pokračovateľom medzinárodného programu Enviromental Training Project for the Central and Eastern Europe, ktorý bol iniciovaný v roku 1992 Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj, a ktorý sa realizoval od roku 1998 v šiestich krajinách strednej a východnej Európy. Od roku 1995 je ETP Slovensko samostatný právny subjekt - Občianske združenie ETP Slovensko. Od začiatku svojej činnosti ETP Slovensko pracuje s miestnou verejnou správou, podnikateľmi a mimovládnymi organizáciami na skvalitňovaní ľudských zdrojov, ktorých výsledkom je kvalitnejší enviromentálny manažment a aplikácia princípov trvalo udržateľného rozvoja na Slovensku a v iných krajinách strednej a východnej Európy. Aktivity ETP Slovensko majú medzisektorálny charakter, zdôrazňujú spoluprácu viacerých zložiek spoločnosti a ich výsledkom je šírenie nielen informácií do všetkých sektorov spoločnosti (verejná správa, mimovládne informácie, univerzity, hospodársky sektor), ale aj trvalo udržateľné projekty realizované partnerskou spoluprácou miestnych komunít.

ETP Slovensko svojou činnosťou odpovedá na naliehavú potrebu intenzívnejšej komunikácie a zefektívnenie rozhodovacieho procesu pri rozvojových záležitostiach na úrovni miestnej verejnej správy. ETP Slovensko poskytuje vzdelávanie o potrebných manažérskych nástrojoch, odbornú expertízu, konzultácie a služby vysokej kvality.

Poslanie

Poslaním ETP je rozvoj jednotlivcov, organizácií a komunít smerom k travloudržateľnej spoločnosti. V užšom zmysle možno hlavné ciele identifikovať ako modely spolupráce na miestnej úrovni, ktoré vedú k zlepšeniu životného prostredia a k zlepšeniu celkovej kvality života v komunite. Spolupráca na miestnej úrovni sa môže zlepšiť efektívnou facilitáciou, moderovaním a rozumným štruktúrovaním skupinových procesov ako aj zvládnutím obsahu.

Ako nástroje na dosiahnutie cieľov ETP využíva interaktívne tréningy, semináre, okrúhle stoly, publikačnú a konzultačnú činnosť.

Programové oblasti:

- enviromentálny manažment na miestnej úrovni - vzdelávanie, transfer know-how a pilotné projekty
- občianska spoločnosť - analýzy, poradenstvo, vzdelávanie
- enviromentálna politika - analýzy, zvyšovanie informovanosti verejnosti

Tréningy a konzultácie ETP

Cieľ

Poskytovať profesionálne poradenstvo a tréningy v oblasti organizačného rozvoja mimovládnym organizáciam, samosprávam a iným organizáciam.

Témy:

- tvorba manažmentov projektov
- proces strategickej zmeny
- verejný činiteľ - ochranca životného prostredia
- rozvoj všeobecných manažérskych zručností
- hodnotenie programov
- zásady externej a vnútornej komunikácie pre samosprávy
- tvorba vízie
- moderovanie stretnutí a seminárov

Prehľad vybraných programov:

Ďalšie informácie získate na domovských stránkach ETP Slovensko.

Infromácia spojená s ETP Slovensko na www.cassovia.sk - z 19. 9. 2000  

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606