magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

 

 

 

Dejepisný spolok v Košiciach

založenie:

Dejepisný spolok v Košiciach (DSK) vznikol na ustanovujúcej schôdzi konanej dňa 28. 10. 1994 z iniciativy košických historikov a bol registrovaný ako právnická osoba na Ministerstve vnútra SR dňa 20. 1. 1995.

ciele:

Ciele DSK sú vyjadrené v jeho stanovách. Úlohou spolku je napomáhať a rozširovať výskum minulosti Košíc a ich okolia, rozširovať výsledky vedeckého výskumu a tým prispievať k zvýšeniu historického vedomia občanov, a to nielen v oblasti dejín, ale aj archeológie, umenia, literatúry, národopisu, jazykovedy a pod.

Správne regionálne povedomie občanov sa tak prejaví v ich každodennom konaní na prospech spoločnosti, pretože každý člen má za povinnosť upozorňovať múzea, archívy, knižnice, pamiatkové orgány, vedecké ústavy a inštitúcie na veci, ktoré patria do ich pôsobnosti, najmä keď je ohrozená existencia vzácnych muzeálnych predmetov, archiválií, vzácnych tlačí, archeologických, historických a kultúrnych pamiatok.

činnosť:

Pre svojich členov, ale aj širokú verejnosť organizuje DSK prednášky, vedecké konferencie, exkurzie a výstavy.

členstvo:

Členom DSK sa môže stať fyzická, ale aj právnická osoba bez teritoriálneho alebo štátneho obmedzenia. Rovnako nie je obmedzená ani veková hranica členstva, členom sa môže stať každý, pokiaľ jeho prihlášku schváli výbor DSK. V súčasnosti má DSK približne 40 členov.


DSK nemá vlastnú kanceláriu, listy možno zasielať na adresu:
Štátny oblastný archív MV SR; Mgr. Štefan Eliáš; Bačíkova 1; 040 01 Košice
tel: 095/622 08 40, 62 224 15
 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606