ZOO
Kostol
Cintorín
Vitalina
Suchá dolina
Štrbská
Chrastie
Ďumbierska
Zobor.
Cyklyst.
Anička
Moňok
Zelený dvor
Krematórium
Sofijská
Kostol
Belehradská
Hanojská
Berlínska
Miest.úrad
Nadchod
Madridská
Polian.
Atlet.
Májová
Vodáren.
OD Mier
OD Beta
Polikl.
Alvinczyho
Piloimpreg.
Pod Furčou
Plťová
Pri hati
Tesco
Tesco/Baumax
Člnková
Exnárova
Kultúrne stredisko
Detský domov
Cintorín
Materská škola
Vo výmoli
Termostav
Termostav
Sečovská
Odpočívadlo
Ovsená
Gymnázium
Viničná
BPMK
Kostol 
Tepláreň 
OC Bukovec
OC Branisko
Dneperská
Kostol
Rovníková
OC Važec
Hydina
Golianova
Most 
Lackova
Motorest
Spalovňa
Šebastovce 
Rašelinové závody
Žel. zastávka Valaliky 
Podnikateľská 
Hečkova
Kostol
Letisko
Teplého
Kultúrny dom
Kostol
Kultúrny dom
Mlyn
V úvoze 
Domov sociálnych služieb
Štadión
Lingov
M. úrad
OC Hornád
OC Torysa
Poliklinika
Fábryho
Kalinovská
Pošta2
ŽN
Slov.
Nár.nám.
Ml. bašta
Vodná
Rozhlas
UPJŠ
Nám.oslob.
Dom umenia
Kraj.súd
Ružová
Magistrát
Húskova
Miestny úrad
Poliklinika
Most
Diaman.
Iskra
Kláštor
Jakab.palác
NMM
Colnica
Palackého
Starozagorská
Nemocnica
Hronská
Žilinská
DOMINO
SOU dopr.
Autokemping
VSS
Servis
SAD
Cintorín
Poľská
Hotel Strojár
OC Cassovia
Stará nemocn.
Astória
Malá stanica
Rušňové depo
Cintorín
Poľská
VŠA
Železníky
Stará nemocn.
Pasteurova
Skladná
VSS križovatka
Nad
cintorínom
Kaufland
Optima
Vodojem
Pohostinstvo
Poľov - Rázcestie
Ľudvíkov Dvor
Valcovne U.S. Steel
EZ Elektrosystémy
Vrátnica 4 U.S. Steel 
Podjazdy - Haniska
Plynáreň - Haniska
Stavadlo 2 U.S. Steel
CPR U.S. Steel
PHV U.S. Steel
Vstupný areál U.S. Steel
SOU križovatka 
Námestie 
Kvetná 
Nemocnica 
Cintorín
Miest. úrad
Otočka
Miestny úrad
Haburská
Miestny úrad
Otočka
Otočka
Plynárne
Štadión
Trebišov..
Stodolova
Mikovíniho
Hodonín.
Sokolovská
Poliklinika
Družba
OD Terasa
Spol. pavilón
DPMK
Janigova
Klimkovičova
Drábova
Kremnická
Maša
Základná škola
Grunt 
Myslavská 87
Kolibár
Rázcestie
Sídlisko
Kostol
Senný trh (St. mesto)
Senný trh (Juh)
Želez. st.
Letecká
Štad. Lokom.
Št. TU
Botan. záh.
TU
Amfiteáter
Zimná
Hlavná pošta
Krajský úrad
Obch. akadémia
Baňa Bankov
Krupinská
Sládkovičova
Čermel 
Suchodolinská 
Horný Bankov 
Dolný Bankov
Výhliadková veža
Žel. zast.
Kostol
Magnezitka 
Slovnaft
Alpinka - rázcestie
Jahodná - kopec
Jahodná - chata
Štadión
Odb. učilište
Rázcestie
Nižná Hutka
Komočov - Nižná Hutka
Obec - Vyšná Hutka
Poštová
Miestny úrad
Na doline
Casosport
Pri Prachárni
Optima
OC Cassovia
Triton