magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

História English version

1369 - PRVÁ ERBOVÁ LISTINA

Dňa 7. mája 1369 v Diósgyori vydáva kráľ Ľudovít Veľký ako prvý panovník v Európe najstaršiu erbovú listinu pre právnickú osobu - mesto. Kráľ na jednej strane chcel, a aj udelilerb, no na druhej strane nevedel k spokojnosti vyriešiť erb tak, aby vyhovoval pravidlám heraldiky. V danej dobe sa totiž javilo ako nepredstaviteľné, aby mesto ako právnická osoba dostalo tie súčasti erbu, ktoré mali charakter znakov viazaných na jednotlivca. Takými boli prilba, klenot a prikrývadlá, ktoré mohol nosiť len rytier - bojovník. Udelenie len štítu bolo síce podľa dobových zvyklostí heraldiky nedostačujúce, ale z panovníkovho hľadiska aj logicky neprekročiteľné. Mesto dostalo iba štít. Náležité udelenie erbu podľa dobových zvyklostí vo forme privlégia. Po desaťročiach vyčkávania si mesto nechalo podľa listiny vyhotoviť na začiatku 15.stor. erbovú pečať so štítom. V listine chýbajúce súčasti erbu: prilbu, klenot a prikrývadlá, ktoré mali byť nad štítom, mesto nahradilo anjelom, ktorého neurčito naznačilo na ich mieste. Zdanlivo a aspoň provizórne tak vizuálne vyplnilo priestor.

1423 - DRUHÁ ERBOVÁ LISTINA

Dňa 31.januára 1423 v Bratislave vydáva Žigmund pre Košice prvú privilegiálnu listinu s prvou miniatúrou pre mesto v krajine. Tým má mesto v rukách očakávaný dokument, ktorý nie je len dočasným potvrdením jeho práva. Aspoň nespochybniteľné a trvalé právo je konečne po vyše 50-tich rokoch zabezpečené. Forma erbu sa však nezmenila, iba anjel ako nosič štítu bol dokreslený.

1453 - TRETIA ERBOVÁ LISTINA

Dňa 7.februára 1453 v Bratislave vydáva Ladislav V. pre Košice privilegiálnu listinu. Je to však len čiastočný posun vpred. Ešte stále a pomaly už storočie po vydaní prvej erbovej listiny pre Košice, nie je prijateľné, aby mesto dostalo kompletný erb. Problémom je stále prilba s klenotom aprikrývadlami. Anjel ako nosič štítu za ne nie je dostačujúcou náhradou a tak je na horný okraj štítu pridaná otvorená zlatá koruna.

1502 - ŠTVRTÁ ERBOVÁ LISTINA

Dňa 8.decembra 1502 v Budíne vydáva Vladislav II. pre Košice erbovú listinu završujúcu vývoj erbu mesta Košice. V krajine prvú pre mesto so štítom, prilbou s klenotom a prikrývadlami. Až štvrtou listinou na konci obdobia živej heraldiky sa mestu podarilo po 133 rokoch dosiahnuť stav, ktorý si tak želalo. Dostať od panovníka kompletný erb. Erb, ktorý bude používať na základe privilégia, mocou práva a nesporne.

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606