magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

 


Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /raid/cassovia/comment.inc on line 7

Warning: mysql_db_query() expects parameter 3 to be resource, boolean given in /raid/cassovia/comment.inc on line 9

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, null given in /raid/cassovia/comment.inc on line 10

Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /raid/cassovia/comment.inc on line 12
Pokiaľ sa chcete vyjadriť k článku, môžete napísať svoju poznámku.

Na tento článok zatiaľ reagovalo 0 ľudí.

 

 
Deň mesta Košice - 7. deň: 7. 5. 2001

Ocenenie cenami mesta Košice, primátora mesta Košice a plaketami primátora mesta Košice

Slávnostný ceremoniál odovzdávanie cien mesta, primátora a plakiet primátora bol pôvodne naplánovaný tak, že sa všetko bude odohrávať pred zrakom verejnosti na pešej zóne pred historickou radnicou mesta. Zatiaľ čo šesť dní počasie oslavám Dňa mesta Košice 2001 výnimočne priamo, na siedmy deň sa spustil lejak. Ten však pred očakávanou akciou ustal, i keď to vyzeralo, že každú chvíľu musí prísť ďalšia spŕška. Radní páni teda nakoniec uprednostnili odovzdávanie cien v priestoroch historickej radnice, vonku sa už udialo len slávnostné vztyčovanie vlajky mesta.

Členovia divadelnej a šermiarskej spoločnosti Aramis, oblečení v dobových barokových kostýmoch vystúpili na chodník pešej zóny, vztýčili vlajku na stožiar a zaznela čestná salva z muškiet.

V slávnostných kostýmoch už ocenených vítali primátor, jeho námestníci a starostovia mestských častí v reprezentačnej sále, kde bolo vzhľadom na počet prítomných trochu tesno. Napriek tomu mala akcia požadovaný slávnostný ráz, možno ešte honosnejší, ako keby sa odohrávala vonku.

Štatút mesta Košice umožňuje raz ročne mestu ako i primátorovi udeliť mimoriadne ocenenia jednotlivcom a kolektívom , čo sa zaslúžili o rozvoj a propagáciu Košíc. V tomto roku to boli:

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

u d e l i l o

CENU  MESTA  KOŠICE


  Róbertovi Berenhautovi
  - za takmer 50 - ročnú fotorepotérsku činnosť a propagáciu rozvoja mesta Košice, jeho spoločenského, kultúrneho a športového života na stránkach Východoslovenských novín, Košického večera i v celoštátnych denníkoch a časopisoch

  Ing. Jánovi Holému
  - za úspešnú reprezentáciu mesta Košice dlhoročnému reprezentantovi SR

  Ing. Aristidovi Mošanskému, CSc., "In memoriam"
  - za odborné spracovanie viac ako 25 tisíc dokladov o faune východného Slovenska, jeho prínos v rozvoji prírodovedného odboru Východoslovenského múzea a zásluhy o uznanie vedeckej hodnoty zoologických zbierok múzea doma aj v zahraničí

  Jánovi Selvekovi
  - za celoživotnú trénerskú prácu v košickom hokeji a veľký podiel pri výchove československých a slovenských reprezentantov v ľadovom hokeji

  Ing. Jánovi Trebuľovi
  - za významný podiel na rozvoji mesta Košice, osobný prínos na rozvoji najväčšieho priemyselného podniku na Slovensku, výstavbe bytov a mestskej hromadnej dopravy

  Dopravnému podniku mesta Košice, a.s.
  - za vynikajúce výsledky pri plnení úloh spojených s rozvojom mesta Košice a úspešné zabezpečenie prepravných nárokov občanov i návštevníkov mesta Košice, pri príležitosti 110. výročia založenia podniku mestskej hromadnej dopravy v Košiciach.

  Študentskému speváckemu zboru Chorus Comenianus pri Gymnáziu J. A. Komenského v Košiciach
  - za šírenie dobrého mena mesta Košice doma i v zahraničí, za umeleckú činnosť a zachovávanie kultúrneho bohatsva, za upevňovanie ekumenického života v meste i mimo neho, za duchovné obohacovanie, za vedenie mladej generácie k zachovávaniu tradíciíPrimátor mesta Košice

u d e l i l

CENU  PRIMÁTORA  MESTA  KOŠICE


  Čenkovi Čermákovi
  - za dlhoročnú propagáciu turistiky v Košiciach a v celom regióne, publikovanie svojich poznatkov v časopisoch a turistických príručkách

  MUDr. Vasiľovi Čorňákovi
  - za rozhodujúci podiel a osobný vklad pri založení kardiochirurgického oddelenia FNsP v Košiciach, výchovu mladých kardiochirurgov a rozvoj kardiochirurgie ako posledného článku v reťazci zdravotníckych služieb v meste Košice

  prof. Ing. Milanovi Jelšinovi, CSc.
  - za výsledky dlhoročnej pedagogickej a vedecko-výskumnej práce na Fakulte eletrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach v oblasti informatiky, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozvoj modernej informačnej spoločnosti a v podmienkach rozvoja mesta Košice vytvárajú priestor pre uplatnenie a kreativitu mladej slovenskej generácie v oblasti informatiky v jednom z najatraktívnejších odvetví v súčasnosti

  Doc. PhDr. Ladislavovi Olexovi, CSc.
  - za iniciovanie a vytvorenie predpokladov pre trvalé inštalovanie Košického zlatého pokladu v meste jeho nálezu a za dlhoročnú aktívnu spoluprácu s priateľmi múzejnej činnosti pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach

  MUDr. Magdaléne Paškovej
  - za založenie Centra detského diabetu pre východoslovenský región, skvalitnenie starostlivosti o detských diabetikov, za vedenie edukácie rodičov i detí s týmto závažným ochorením

  súrodencom Martinovi a Patrikovi Perunovcom
  - za úspešnú reprezentáciu mesta Košice a Slovenskej republiky v nohejbale

  prof. MUDr. Karolovi Poradovskému, Dr. Sc.
  - za osobný prínos pri výchove odborníkov v odbore gynekológia a pôrodníctvo a zásluhy na vysokej odbornej úrovni I. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FNsP Košice

  Mgr. Jurajovi Pristácsovi
  - za podiel na veľmi dobrých výchovno-vzdelávacích výsledkoch a za úspechy na krajských a celoštátnych súťažiach žiakov Združenej strednej školy, Gemerská 1 v Košiciach

  Romanovi Volákovi
  - za úspešnú reprezentáciu mesta Košice a Slovenskej republiky v kickboxe

  Jánovi Vrábľovi
  - za konštituovanie štúdia Slovenskej televízie v Košiciach, dlhoročnú novinársku prácu a prácu v novinárskych progesijných organizáciach, reprezentáciu mesta, kraja a vlasti na poste vyslaného zahraničného spravodajcu

  Kolektívu pracovníkov výrobne hydinových výrobkov Hydiny ZK, a.s.
  - za rozvoj mesta Košice, produkciu širokého sortimentu výrobkov vysokej kvality na báze hydinového mäsa, zodpovedajúcich podmienkam zdravej výživy

  Konzervatóriu Košice
  - za vynikajúcu úroveň prípravy absolventov, účasť a výsledky na rôznych súťažiach ako aj vzornú reprezentáciu školy, mesta a Košického kraja pri rôznych podujatiach doma a v zahraničí

  Kolektívu Pohotovostnej motorizovanej jednotky Policajného zboru odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach
  - za dlhoročný zodpovedný a kvalitný výkon policajnej činnosti pri ochrane života a zdravia občanov, majetku fyzických a právnických osôb a zabezpečenie verejného poriadku na území mesta KošicePrimátor mesta Košice

u d e l i l

PLAKETU  PRIMÁTORA  MESTA  KOŠICE


  Leopoldovi Henzelymu
  - za úsilie, ktorým prispel k šíreniu a prehlbovaniu poznatkov z obdobia 2. svetovej vojny a zachovanie odkazu Slovenského národného povstania pre mladú generáciu

  Igorovi Kočišovi
  - za úspešnú reprezentáciu mesta Košice a Slovenskej republiky v kulturistike

  Ladislavovi Ristveyovi
  - za podiel na investičnej výstavbe v rámci rozvoja chovných zariadení, najmä nového Medvedinca a estetizácie celého areálu Zoologickej záhrady Košice

  Júliusovi Schmidtovi
  - za tvorivý režisérsky prístup pri príprave televíznych programov, ktorými dokumentoval rozvoj mesta Košice a príkladné spolužitie jeho obyvateľov, rôznych národov, národností, kultúr a náboženského presvedčenia

  MUDr. Jurajovi Vančíkovi, CSc.
  - za aktívny podiel na založení prvého súkromného medicínskeho diagnostického centra, rozvoj kardiológie a podiel na rozvoji umeleckého života mesta Košice

Po ukončení ceremoniálu nasledoval prípitok šampanský, švédske stoly a všetko, čo si akt daného významu zasluhuje. Barbariča prešlo 316 áut

Dozaista atraktívnym záverom osláv Dňa mesta Košice bolo predstavenie košického siláka Juraja Barbariča, ktorý sa opäť rozhodol pre zápis do Guinnessovej knihy rekordov, kde je už jeho meno päťkrát. Tentoraz na rampe prešlo cez jeho hrudník 316 osobných áut Škoda - Fabia. Každé takéto auto pritom váži 1064 kilogramov, k tomu je nutné prirátať váhu vodiča.

Toto číslo nie je náhodné. Každé z áut prešlo cez jeho hrudník dvoma kolesami, čiže dohromady to bolo 632 kolies, čo je presný počet rokov odo dňa, kedy mestu udelil erb panovník Ľudovít Veľký.

Začiatok akcie bol naplánovaný na 18,00, ale začal o niečo skôr. Jednak to vyzeralo, e ešte predsa len môže začať pršať, rovnako i Juraj bol dosť žeravý, ako sme informovali už v rozhovore s ním zo dňa 5. mája 2001.

Na pešej zóne pred Štátnou vedeckou knižnicou policajné zátarasy vyhradili dostatočne rozľahlý priestor, kde uprostred medzi dvoma rampami ležal Juraj. Jedna z rámp nebola úplná. Nachádzal sa v nej priestor pre jeho hrudník. On si pokojne ľahol, dal sa seba položiť ešte krátku dosku a mohlo sa začať. Rad áut prechádzal, jedno za druhým, plánované prejazdy mali byť v 25 sekundových intervaloch, ale išlo to o niečo rýchlejšie. Zaujímavé bolo z bezprostrednej blízkosti sledovať Jurajovu techniku. Pred každým nájazdom kolesa zadržal dych a ramená posunul o niečo vyššie.

Dozaista to bol aj veľký psychický tlak na vodičov, pretože trochu zlá práca so spojkou mohla mať tragické následky. Nestalo sa však. Prvých 111 áut prešlo v absolútne harmonickej atmosfére, keď sa Juraj hlásil od oddych.

Počas krátkej pauzy pomaly vstal a odišiel do blízkeho stanu, kde na ex vypil kávu a liter stopercentnej pomarančovej šťavy. Pokračoval v krátkej konzultácii s trénerom Gabrielom Nagyom a vodičmi, potom si opäť ľahol pod rampu.

Akcia pokračovala, teraz sa však počasie zbláznilo. Začalo to jemným dažďom, ktorý vzápätí vystriedal hustý lejak. Dosť prudký na to, aby celá akcia skončila neúspechom. Nestalo sa však. Juraj naďalej spokojne vylihoval v premočenom tričku, šušťákoch a v ponožkách. Vodiči to mali o niečo ťažšie, šmýkalo sa, párkrát sa bláznivo na mieste pretáčalo koleso. Po niečo vyše 210 áut dal Juraj pokyn na zastavenie kolóny. Viacerí z prizerajúcich dospeli k názoru, že počasie akciu zničilo a je koniec. I tak by už tento počet áut stačil na zapísanie do Guinnessovej knihy rekordov, ale vec sa mala inak. Juraj vstúpil do svojho stanu síce úplne premočený, ale v očividne dobrej nálade. Vzájomne sa s priateľmi podieľajúcimi sa na akcii povzbudzoval, tričko vyžmýkal, obliekol a mohlo sa pokračovať.

Lejak práve prestal, ale všade bolo mokro. Akcia pokračovala, dokonca ani neznížila tempo. Neostávalo ani dvadsať áut do konca, keď si Juraj opäť vyžiadal krátku pauzu. Po nej sa už len odpočítavalo. Do posledného auta si ešte pristúpil námestník primátora Jozef Filas. Keď Juraj zvládol aj posledné koleso, ešte ležiac na zemi zodvihol ruky, kričal, tlieskal, radoval sa.

Nastal čas pre naozaj tuhé objatia so všetkými, ktorí mu pomáhali a čas pre médiá. Trochu zadychčane konštatoval:"Mali sme čo robiť, ale ja som chlapcov upozorňoval, že jediné, čo by nás mohlo odradiť, by bolo polmeter snehu. Na všetko sme však boli fyzicky i psychicky pripravení. Boli tu aj určité nepríjemné náznaky. To keď sa začali kolesá šmýkať, nepriliehali tak, akoby mali. Dážď však urobil svoje, od zeme ma chladilo. Teraz ma trochu bolí chrbát a hrudník, ale každý pohyb, každý nádych - to všetko je výsledkom tréningu, všetko je aj otázka pozornosti."

Potom na žiadosť prítomných zložil tričko a ukázal hrudník. Nebolo na ňom ani stopy po 316 autách, ktoré tadiaľ prešli.

Prvé a posledné koleso bolo tesne pred prejazdom nastriekané farbou a odtlačené na tričká, ktoré sa v závere akcie dražili. O dražbu bol skutočný záujem a výťažok poputoval na detskú onkológiu v Košiciach. Prvé tričko sa predalo za 1500 a druhé za 1600 Sk.

Na miesto činu sa dostavil i prezident Rudolf Schuster so sprievodným doprovodom. Zablahoželal Jurajovi Barbaričovi a potom akčného hrdinu adrenalínového podujatia odprevadil viceprimátor Košíc Jozef Filas k Dómu sv. Alžbety, kde ukázal Jurajovi pamätnú dlaždicu, na ktorej je nápis: JURAJOVI BARBARIČOVI, KOŠICKÉMU SILÁKOVI, MESTO KOŠICE, 7. MÁJ 2001. Myslím, že to táto pocta ho vcelku chytila za srdce. Kľakol si spomínanú dlaždicu pobozkal.

Oslavy Dňa mesta Košice 2001 skončili.

(7. 5. 2001)
Slavomír Szabó

Pred slávnostným vztýčením vlajky mesta

Pripravení na slávnostnú salvu

Primátor mesta Zdenko Trebuľa

Prvým oceneným bol fotograf Róbert Berenhaut

Za DPMK prevzal cenu jeho riaditeľ Igor Reiprich

Pocty sa dostalo aj hokejovému trénerovi Jánovi Selvekovi

Kolóna áut, pripravená prejsť cez hrudník Juraja Barbariča

Celkovo zvládol 632 kolies, každé auto vážilo 1064 kg, plus váha vodiča

Po celý čas bol Jurajovou stálou oporou jeho tréner Gabriel Nagy

Druhú prestávku si vyžiadal hustý dážď, po akcii priznal, že aj bolesť chrbta a hrudníka

Pokračovalo sa aj za tmy, nakoniec pôvodne plánovanú štvorhodinovú "tortúru" zvládol asi za tri a pol hodiny

Prísediacim v poslednom 316-tom aute bol viceprimátor Jozef Filas

Posledný prejazd

Radosť celého tímu bola citeľná

Na stretnutí s prezidentom Rudolfom Schusterom

Nad pamätnou dlaždicou - darom mesta

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606