magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Generálny konzulát Maďarska

Magyar verzió

Oznamy Generálneho konzuláru MR v Košiciach

Generálny konzulát Maďarskej republiky zahájil svoju činnosť dňom 20. augusta 2000. Do pôsobnosti zastupiteľského úradu patria celý Košický a Prešovský kraj, zo Žilinského kraja okresy Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok a Liptovský Mikuláš a z Banskobystrického kraja okresy Brezno, Revúca a Rimavská Sobota.

Úlohou Generálneho konzulátu - ako samostatnej misie maďarskej diplomacie v regióne - je vo svojom konzulárnom obvode aj pestovanie politických, hospodárskych, kultúrnych a iných vzťahov. Samozrejme, dôležité je udržiavanie a rozvíjanie partnerských vzťahov so slovenskými štátnymi občanmi maďarskej národnosti, resp. ich organizáciami na území konzulárneho obvodu. Generálny konzulát si za svoj významný politický cieľ vytýčil taktiež odkrytie pre maďarskú diplomaciu a systém zahraničných vzťahov doposiaľ menej známych severných a severovýchodných území a vytvorenie intenzívnejších vzťahov s tam žijúcimi občanmi, ich organizáciami a samosprávami.

Konzulárne služby

Ochrana záujmov maďarských štátnych občanov a právnických osôb:

- evidencia maďarských štátnych občanov žijúcich v konzulárnom obvode,
- poskytnutie pomoci pri návrate domov maďarským turistom, ktorí sa dostali do ťažkostí,
- vyžiadanie dokladov od maďarských úradov,
- ochrana záujmov v trestných veciach,
- poskytovanie právnych rád a vystavovanie potvrdení,
- súčinnosť v dedičských veciach,
- ochrana záujmov maloletých (poručníctvo, opatrovníctvo),
- ochrana záujmov pre prípad smrti.

Úlohy verejnej správy:

- vybavovanie vo veciach štátneho občianstva,
- výmena neplatných cestovných pasov,
- matričné záležitosti: zabezpečenie zápisov do domácej matriky o narodení, uzavretí manželstva, zániku manželstva a úmrtí maďarských štátnych občanov,
- vízová činnosť: vystavovanie víz pre slovenských štátnych občanov za účelom získania povolenia k pobytu v Maďarskej republike a pre občanov tretích štátov vystavovanie víz turistických, tranzitných , víz za účelom obchodu i na iné účely,
- notárska činnosť: overovanie podpisu, prekladu a kópie, vyhotovovanie listín, uloženie do úschovy.

Konzulárne úradné hodiny sú v týždni dvakrát:

utorok 9.00 - 12.00 hod.
štvrtok 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.

Kontakt:

Za účelom poskytnutia pomoci v mimoriadne závažných prípadoch maďarským štátnym občanom je stála služba na tel. čísle 0911/ 892 211.

Generálny konzulát Maďarska
Hlavná 67, 04001 Košice
Telefón: (421) 055/7282021
Fax: (421) 055/7282023

Generálny konzul Maďarskej republiky György Varga

Sídlo konzulátu

V priestoroch konzulátu

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606