magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Collegium Myssle je dobrovoľné združenie občanov pôsobiace ako klub priateľov archeologického výskumu v Nižnej Myšli. Pôsobí medzinárodne a v súčasnosti eviduje asi 200 riadnych členov, čestných členov a sympatizantov. Pôsobí od roku 1995.

Základným cieľom združenia je vytváranie všestrannej pomoci pri realizácii a propagácii archeologického výskumu v lokalite obce Nižná Myšľa, v súlade s priebehom a plánmi košického pracoviska Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. , Východoslovenským múzeom a miestnym Cirkevno-archeologickým múzeom.

Činnosť Collegia Myssle je charakteristická najmä ako forma spoločenskej a podnikateľskej aktivity, ktorej zámerom je získavanie finančných zdrojov na podporu výskumnej a popularizačnej aktivity spojenej s archeologickými vykopávkami, ako aj ďalšími zdrojmi, zvlášť darmi a inými príspevkami od tuzemských a zahraničných právnických a fyzických osôb. Prostriedky sa získavajú iba spôsobom stanoveným v Zákone o združovaní občanov a zodpovedajúcimi ustanoveniami Zák. 366/1999 Z. z.

Collegium Myssle združuje fyzické osoby a to najmä zástupcov verejnosti, osobnosti vedy a kultúry, podnikateľov a právnické osoby. Orientuje sa na kultúrno-výchovnú činnosť, na upevňovanie historického a národného povedomia občanov s osobitým zameraním na mladú generáciu.

Členstvo môže byť dvojaké: riadny člen (dobrovoľný ročný príspevok od 400 Sk, študenti od 200 Sk) a čestný člen. Zahraniční záujemcovia môžu byť informovaní o osobitých podmienkach vypracovaných zahraničným zástupcom Collegia Myssle - Dr. M. Wittenbergom.

Na uvedených kontaktoch je možné získať bližšie informácie aj v rámci spolupráce na terénnych prácach archeologického výskumu tejto európsky i celosvetovo mimoriadne dôležitej lokality.

Dr. Ladislav Olexa - prezident CM
VPS AÚ SAV
Hrnčiarska 13
040 01 Košice
tel: 095/6222 682

Dr. Martin Wittenberg - viceprezident CM
Katernberger Schulweg 134
5 600 Wuppertal 1
Nemecko - Germany


Dr. Ladislav Olexa, prezident Collegia Myssle

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606