magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Najdôležitejšie výsledky základného výskumu v roku 2000

Košice, poloha Galgovec, prír. č.2/2000
Stavba Truck Centra
Predstihový záchranný výskum. Preskúmala sa časť sídliska kultúry s východnou lineárnou keramikou Tiszadob a sídliska pilinskej kultúry.
Vedúci: PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc.

Prešov, poloha Chmeľník, prír. č. 32/2000
Stavba cesty
Predstihový záchranný výskum. Preskúmalo sa päť sídslikových ojektov, svedčiacich o osídlení v období stredoveku 11. - 13. storočie.
Vedúci: PhDr. Július Béreš, CSc.

Prešov, poloha Pod kalváriou, prír. č. 27/2000
Stavba diaľničného privádzača
Predstihový záchranný výskum. Na preskúmanej polohe cca 500 štvorcových metrov sa odkrylo 62 sídliskových objektov - obydlí, zásobnicových a sídliskových jám zo strednej až neskorej doby bronzovej, z mladšej doby železnej, mladšej doby rímskej a včasného stredoveku. Ťažisko osídlenia polohy bolo v dobe bronzovej. Podarilo sa získať rozsiahly a výrazný keramický materiál. Pozoruhodný je nález kadlubu na odlievanie unikátnej formy bronzovej ozdoby, hlinených podstavcov pod ražeň a masívnej pekáčovitej nádoby, predbežne datované do mladšej doby bronzovej.
Významným prínosom pre poznanie kultúrneho vývoja populácií žijúcich na území dnešného Prešova je súbor keramiky reprezentujúcej najstaršiu fázu pilinskej kultúry.
Výskum bol realizovaný v spolupráci s Krajským múzeom v Prešove.
Vedúci: PhDr. Elena Miroššayová, CSc., E. Tomášová

Nižný Hrabovec, okres Vranov nad Topľou, poloha Lopáre, prír. č. 37/2000
Zisťovacím výskumom sa potvrdil fakt, že oblasť stredného toku Ondavy bola významnou križovatkou kultúrnych vplyvov už počas stredného a mladého paleolitu. Na súbore nálezov získaných z jednej polohy sa podarilo identifikovať prítomnosť jednej stredopaleolitickej a štyroch mlado až neskoropaleolitických kultúr.
Výskum v spolupráci s Univerzitou v Austine, Texas, USA
Vedúci: PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc.

Košice, poloha Nad Táborom, prír. č. 45/2000
Stavba obchodného centra Cassovia.
Predstihový záchranný výskum. Preskúmaná časť otvorenej osady otomanskej kultúry. Zo 41 odkrytých objektov za získali fragmeny keramiky a kostenná a parohová industria. Objavenie osady je významným prínosom pre poznanie topografie sídelnej enklávy, v ktorej mala centrálne postavenie opevnená osada v blízkej Barci.
Vedúci: PhDr. Ľubomíra Kamiská, CSc.

Nižná Myšľa, okres Košice-okolie, poloha Várhegy I, II, prír. č. 38/2000
Pokračovanie systematického výskumu pohrebiska a opevnenej osady otomanskej kultúry. Na pohrebisku sa odkrylo 28 kostových hrobov otomansko-füzesabonyskej kultúry so štandardnou výbavou. Pozoruhodná je koncentrácia mužských a chlapčenských hrobov v severozápadnej časti pohrebiska a nález dvoch mužov uložených v plytkých hroboch bez milodarov v extrémne skrčenej polohe. Na preskúmanej časti osady pri vnútornej stene valu sa odkryli zvyšky príbytkov zničených požiarom a ďalšie nálezy dokladajúce kovolejársku zručnosť.
Výskum bol realizovaný v spolupráci s Collegiom Myssle a Univezritou vo Wuppertale v Nemecku.
Vedúci: PhDr. Ladislav Olexa

Veľké Raškovce, okres Michalovce
Stavba vodovodu
Predstihový výskum v polohách:
Pri potoku, prír. č. 93/2000
Dva sídliskové objekty z doby bronzovej.
Stredný Dubín, prír. č. 94/2000
Kultúrna vrstva s atypickým pravekým materiálom.
Nižný Dubník, prír. č. 95/2000
Sídliskové objekty z mladej doby bronzovej. Materiál málo výrazný.
Vedúci: PhDr. Július Béreš, CSc.

Spišská Teplica, okres Poprad, poloha: Jaskyňa Suchá Diera, prír. č. 41/2000
Zisťovací výskum.
Zachytené osídlenie z ladého a neskorého paleolitu. Významný je objav peňazokazeckej dielne z čias Mateja Korvína (1458-1490).
Vedúci: M. Soják

Výskum Prešov, poloha Pod kalváriou

Výskum Prešov, poloha Pod kalváriou

Výskum Malé Raškovce, poloha Záhumienky

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk