magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Blažej Baláž: Geld Macht Frei

15. 11. - 30. 12. 2001

Múzeum Vojtecha Löfflera

Blažej Baláž (1958) nepatrí medzi výtvarníkov, ktorí sa zmocňujú svojich umeleckých projektov živelne a nepodliehajú momentálnym módnym trendom. Práve naopak, autor svoje námety dôkladne študuje, pracuje s teoretickou predprípravou a jeho diela majú výrazné intelektuálne zázemie, čo v dnešnom stave výtvarnej praxe je skôr výnimkou.

Tak je tomu aj v jeho aktuálnom výstavnom projekte s názvom GELD MACHT FREI. Nadväzuje tu na líniu posledných siedmych rokov jeho výtvarnej práce, ktorú prezentujú konceptuálne projekty ako zaprášená vody a Zaprášená maľba.

Autor tu stavia na čitateľských základoch. Jedným z nich je monochrómna maľba, ktorá tu vystupuje v pozícii akéhosi základného kameňa celej Balážovej koncepcie. V tomto prípade však prekonáva hranice maľby a posúva ju do nových výrazových súvislostí. Dostávame sa totiž k druhej vrstve jeho obrazov, ktorá pozostáva z prachu z mincí. Tento kovový prach pochádza z rôznych druhov mincí mnohých svetových mien.

Minca ako symbol a znak má v Balážovej tvorbe svoje miesto už od roku 1992, keď ich začal otláčať na svoje grafické listy. V inej polohe ich nachádzame v jeho Zaprášených maľbách, ktoré sú zastúpené druhotne * kovovým prachom.

Už celý proces získania tohto materiálu je zdĺhavý a pracný. Baláž ho organicky zapája do svojho výtvarného konceptu, zaznamenáva ho na video a posúva ho do oblasti performace (Zákony rastu 1999). Kombináciou monochrómnej maľby, pilín z mincí a niekedy aj polyuretanu (Druhá koža 1. 1999/2000), vznikli obrazové cykly ako Skytý pôvab farby 2001, kde v čistej forme prezentuje symbiózu kovového prachu a farby, už v ikonickom rámci obdĺžnikového obrazu.

Leitmotívom výstavy je triptych s názvom Geld macht frei 2001, kde sa hlavným výrazovým prostriedkom stáva písmo. Určitá národný odkaz so sebou nesie Mandala 7. 2001, ktorá má v jeho osobnej ikonografii zvláštne miesto. Spája monochrónnu maľbu a rustikálnu výšivku zaprášenú makom. K nej je priradená Mandala 8, kde Baláž taktiež pracuje s nájdeným, či prisvojeným predmetom - handrou s pôvodným nápisom serigrafiou Deutche Banhof AG. Text je vytlačený v hornej a dolnej časti obrazu, medzi ktorý autor umiestnil biely štvorec, opäť posypaný pilinami.

Samotné vytváranie mandál, či už pilinami z mincí, alebo makom, navodzuje istý skrytý paradox v jej transcedentálnom význame a rýdzo profánnym prvkom peňazí (i keď obrátených v prach). Autor reaguje ironizujúcou formou aj na určitú dezilúziu z hry bez pravidiel v prostredí nášho súčasného výtvarného umenia, prácou nazvanou Mŕtvy umelec, dobrý umelec 2001.

Netreba zabudnúť ani na ďalší rozmer Balážovej práce s mincou ako symbolom. Prezentuje tu súpis mincí, ktoré použil, s hodnotou v príslušnej mene, čo znehodnotil, a to všetko dopĺňa rozmerom mince. Samozrejme, bez popisu týchto údajov je divák - zvyknutý čítať kurzové lístky cudzích mien - trochu zmätený. Rozmer mince má v podstate význam len pre samotnú prácu autora, čo opäť posúva túto tabuľku do ironickej roviny.

Napriek rôznosti použitých materiálov a výtvarných prostriedkov, ktorými autor narába, udržuje kompaktnosť výstavného projektu jednotnou škálou odkazov. Pohybuje sa od sebareflexie mysliaceho umelca až po odkazy etické a ekologické. Svojim spôsobom k prácam pristupuje ako k určitému druhu moralít v čistej a koncentrovanej výtvarnej forme.

Blažej Baláž študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Kremnici a Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Okrem početných slovenských výstav svoje diela prezentoval aj v Poľsku, Kórei, Francúzsku, Nórsku, Českej republike a ďalších krajinách. Pôsobí v Trnave.

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606