magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košický samosprávny kraj

Komisie

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja má desať komisií, ktoré sú zložené z poslancov zastupiteľstva i neposlancov. Počet poslancov je vždy aspoň o jednu osobu vyšší ako počet neposlancov. Predseda komisie je vždy poslanec VÚC.

Členovia komisií a ich predsedovia boli zastupiteľstvom volení dňa 31. 1. 2001. Platí zásada, že jeden poslanec môže byť členom len v jednej komisii.

Výnimkou je mandátová komisia, ktorá sa nevolí na celé funkčné obdobie poslancov VÚC, ale pre každé zasadnutie zastupiteľstva zvlášť. Jej personálne obsadenie je teda premenlivé a členom mandátovej komisie môže byť poslanec, ktorý je aj členom inej komisie. Pretože je mandátová komisia pri každom zasadnutí iná, na tejto stránke sa neuvádza.

Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce

1. Štefan Zachariáš - predseda komisie
2. Anďal Vladimír
3. Babič Ján
4. Beňa Juraj
5. Bodnár Tibor
6. Bodnár Vojtech
7. Czinke István
8. Hlaváčová Anna
9 Iván László
10. Máté Ľudovít
11. Mihalečko Ján
12. Mohňanský Jozef
13. Molnár Ján
14. Múdry Peter
15. Paľovčík Ján
16. Staško Štefan
17. Veber Jozef

Tajomník: Milan Filip
Telefón: 055 7268223
Fax: 055 7268149

Finančná komisia

1. Csoltkó Jenő
2. Erdélyi Zoltán - predseda komisie
3. Filipko József
4. Gaura Ladislav
5. Hlinka Jaroslav
6. Jakab Péter
7. Kujnisch Ľudovít
8. Macko Imrich
9. Pailinská Eva
10. Schlifka Karol
11. Slovák Július
12. Staško Štefan
13. Novotný Viliam
14. Užák Marián
15. Vavrek Miroslav

Tajomníčka: Beáta Cimermannová
Cimermannova.Beata@kosice.regionet.sk
Telefón: 055 7268210
Fax: 055 7268149

Zdravotná komisia

1. Antónyová Eva
2. Bereš Milan
3. Biľo Marián - predseda komisie
4. Duč Štefan
5. Horváth Štefan
6. Hrivňák Martin
7. Hudák Alexander
8. Jánošdeáková Mária
9. Jenča Andrej
10. Kleščinský Ján
11. Králik Ján
12. Lengyel Otto
13. Makohus Jozef
14. Máté Erzsébet
15. Mihalečko Ján
16. Novotný Viliam
17. Piliarová Monika
18. Pradová Gabriela
19. Rácz Oliver
20. Sivoková Eva
21. Takáčová Andreja
22. Tamásová Alžbeta
23. Tóth Róbert
24. Varga Mihály
25. Vojtuš Vladimír

Tajomník: Peter Dringuš
Dringus.Peter@kosice.regionet.sk
Telefón: 055 7268290
Fax: 055 7268149

Komisia územného plánovania a životného prostredia

1. Bartók Ladislav
2. Brandobura Ladislav
3. Budišová Marta
4. Čuchran Ján
5. Čurný Stanislav
6. Farkašovský Boris - predseda komisie
7. Figeľ Jozef
8. Illeš Slavomír
9. Konkoly Jozef
10. Kovács Oliver
11. Králik Ján
12. Nagyová Ľubica
13. Porubán František
14. Szabados Ján
15. Szaniszló Alexander
16. Zborai Imrich
17. Zsóri Štefan

Tajomníčka: Anna Soročinová
Sorocinova.Anna@kosice.regionet.sk
Telefón: 055 7268240
Fax: 055 7268149

Kultúrna komisia

1. Blaškovičová Ľubica - predsedníčka komisie
2. Bobík Ondrej
3. Boda Ferenc
4. Boritáš Martin
5. Csoltkó Jenő
6. Čabala Štefan
7. Duč Štefan
8. Kopasz József
9. Kyjovský Milan
10. Mohňanský Jozef
11. Molnár Károly
12. Pavelková Soňa
13. Smolková Monika
14. Theis Tibor
15. Zborai Imrich

Tajomníčka: Ida Dečová
Decova.Ida@kosice.regionet.sk
Telefón: 055 7268275
Fax: 055 7268 149

Sociálna komisia

1. Bačkovský Peter
2. Bartók Ladislav - predseda komisie
3. Bartoš Michal
4. Csoltkó Jenő
5. Daniel Dušan
6. Dittrich Marián
7. Duč Štefan
8. Grečková Lea
9. Grulyo Július
10. Hanzel Erzsébet
11. Kačur Ján
12. Komara Michal
13. Látková Anna
14. Máté Erzsébet
15. Repovská Agnesa
16. Smolková Monika
17. Tőrők László

Tajomníčka: Zuzana Jusková
Juskova.Zuzana@kosice.regionet.sk
Telefón: 055 7268280
Fax: 055 7268149

Školská komisia

1. Anďal Jozef
2. Balászová Iveta
3. Barány János
4. Bartók Ladislav
5. Fedorová Anna
6. Géci Milan
7. Kopecká Anna
8. Kovács Gabriel
9. Krištan Jozef
10. Kujnisch Ľudovít
11. Mohňanský Jozef
12. Mutafov Pavol
13. Olejník František
14. Semeš Miroslav
15. Tamásová Alžbeta - predsedníčka komisie

Tajomníčka: Katarína Franková
Frankova.Katarina@kosice.regionet.sk
Telefón: 055 7268266
Fax: 055 7268249

Komisia regionálneho rozvoja

1. Babič Ján
2. Bauer Rudolf
3. Beňa Juraj
4. Bobík Jozef
5. Budišová Marta
6. Csuri Árpád
7. Daniel Dušan
8. Greguš Peter
9. Haburová Magda
10. Horkay Juraj
11. Hrenyo László
12. Iván László - predseda komisie
13. Konkoly Jozef
14. Kuchárek Pavel
15. Medve István
16. Mohňanský Jozef
17. Nemčíková Anna
18. Petrík Ervin
19. Petrík Ferenc
20. Rošková Ľubica
21. Slovák Július
22. Staško Štefan
23. Szaniszló Alexander
24. Tóth Milan
25. Zsóri Štefan

Tajomníčka: Mária Siegfriedová
Siegfriedova.Maria@kosice.regionet.sk
Telefón: 055 7268228
Fax: 055 7268229

Dopravná komisia

1. Beňa Juraj
2. Béres Zoltán
3. Erdélyi Zoltán
4. Farkašovský Boris
5. Feke Ferenc
6. Forgáč Ján
7. Hojstrič Marián
8. Hrunka Martin
9. Javorský Rastislav
10. Kozák Vladimír
11. Olejník František - predseda komisie
12. Šmida Richard
13. Szaniszló Alexander
14. Szunyogh Ladislav
15. Tóth Gejza
16. Vaško Jozef
17. Zsóri Štefan

Tajomník: Radovan Hužvík
Huzvik.Radovan@kosice.regionet.sk
Telefón: 055 7268251
Fax: 055 7568149

Komisia k hospodáreniu s majetkom

1. Ďurovčík Emil - predseda komisie
2. Erdélyi Zoltán
3. Farkašovský Boris
4. Fedorová Anna
5. Hojstrič Marián
6. Hrunka Martin
7. Iván László
8. Szöllös Ján

Tajomník: Ičová Oľga
Telefón: 055 7268215
Fax: 055 7268149

Mandátová komisia

1. Betuš Cyril
2. Biľo Marián
3. Hlinka Jaroslav - predseda komisie
4. Hojstrič Marián
5. Kažimír Marek
6. Mutafov Pavol
7. Zachariaš István

Tajomníčka: Anna Rodová
Rodova.Anna@kosice.regionet.sk
Telefón: 055 7268 201
Fax: 055 7268 149

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov

1. Anďal Jozef
2. Antónyová Eva
3. Bačkovský Peter
4. Betuš Cyril - predseda komisie
5. Bobík Ondrej
6. Budišová Marta
7. Daniel Dušan
8. Hrunka Martin
9. Kažimír Marek
10. Zborai Imrich

Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky

1. Bačkovský Peter
2. Belejkanič Imrich
3. Biľo Marián
4. Čitbaj František
5. Fedorová Anna
6. Forgáč Ján - predseda komisie
7. Géresi Róbert
8. Jurčišin Ferdinand
9. Kaminský Pavel
10. Kažimír Marek
11. Kolárovský Ondrej
12. Komara Michal
13. Konečný Anton
14. Mohňanský Jozef
15. Mutafov Pavol
16. Szaniszló Alexander
17. Széles Jaroslav

Tajomník: Ľubica Dojčárová
Telefón: 055 7268146
Fax: 055 7268149

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606