magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Veľká Lodina a Malá Lodina

Veľká a Malá Lodina sú dve samostatné obce, ktoré sa nachádzajú na severozápad od Košíc v blízkosti priehrady Ružín. Cez obe obce preteká rieka Hornád.

Prvá písomná zmienka o Malej Lodine pochádza z roku 1378. Vtedy su kráľ Žigmund venoval Jánovi, ktorý bol synom Petra z Drienova. Spolu s Malou Lodinou získal aj dediny Ružín, Sedlice, Miklušovce, Sopotnicu a Šimonházu. V tom čase sa Malá Lodina menovala Vyšná Lodina (Felsoladna) a bola to už vyvinutá dedina. Ak teda v tom čase existovala Vyšná Lodina, musela zákonite existovať aj Nižná. O Nižnej Lodine, čiže v súčasnosti Veľkej Lodine (Also Ladna), však máme najstarší doklad z roku 1423. V tom čase kráľ Žigmund daroval hrad Sokoľ Matúšovi a Imrichovi z Pavloviec. K hradu patrili obce, medzi ktorými sa spomínajú Veľká Lodina a Malá Lodina (Felsew Ladna).

Portálny súpis z roku 1427 oznamuje iba situáciu Strednej Lodiny (?!) (Kezep Pwdyn). Táto bola vlastníctvom Matúša z Pavloviec a jej rozloha mala 10 port. V roku 1429 daroval Žigmund hrad Sokoľ Košiciam. Medzi obcami, ktoré patrili hradu sa uvádza Stredná Lodina (Ladna Kezepsew) a Malá Lodina (Kis Ladna). Potom však v roku 1440 kráľ Vladislav pre nevernosť hrad aj s obcami Košiciam odňal a daroval ho Jánovi a Mikulášovi z Perína. V tom čase bol však už hrad zbúraný. V roku 1491 bol však už hrad i s príslušenstvom opäť vo vlastníctve Košíc Patrili im teda aj Veľká Lodina (Naghladna) a Malá Lodina (Kysladna).

Genéza názvov obcí:

1387 - villa Felsoladna
1423 - Also Ladna, Felsew Ladna
1427 - Kezep Lwdyn
1429 - Ladna Kezepsew, Kis Ladna
1491 - Naghladna, Kysladna
1555 - Nag Ladna, Kys ladna
1567 - Also Ladna, Felső Ladna
1624 - parochus Lodinensis
1773 - slovensky Loczina (Veľká Lodina), maďarsky (Nagy Ladna)
- slovensky Prostredna Wes (Malá Lodina), maďarsky Kis Ladna
1808 - Weliká Locina, Locina (Veľká Lodina)
- Prostřední Nowáwes (Malá Lodina)
1906 - Lodzina (Veľká Lodina)
- Prostredňeuśa (Malá Lodina)


Ako "Prostredná" je podľa názoru historika B. Varsika označovaná Malá Lodina, pretože medzi sa nachádzala medzi obcami Ružín a Veľká Lodina. Obec Ružín už v súčasnosti neexistuje, je zaplavená priehradou.

Pôvodný základ názvu tvorí slovenský výraz Lodina (východoslovensky Lodzina), ktorý bol neskôr pomaďarčený. Kontinuita slovenských obyvateľov obcí však nebola nikdy prerušená. Aj v čase reformácie v 16. a 17. storočí tu boli Slováci a v roku 1621 tu pôsobil evanjelický farár Ján Basilius zo Sliezka. Tento na potvrdenku napísal maďarské názvy ocí ako Kőseg a Kerekréth, ktoré im však dali ich vtedajší feudálovia.

Spracované podľa údajov knihy Branislava Varsika - Osídlenie Košickej kotliny.

sivo

Kontakty na starostov obcí okresu Košicie-okolie

Malá Lodina

Veľká Lodina

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606