magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Trebejov

Prvá písomná zmienka o obci Trebejov je spojená s deľbou majetku drienovskej vetvy Abovcov medzi päť synov Petra z Drienova. Listina, ktorá dokumentuje tento akt je z roku 1289. K rozdeleniu majetku došlo ešte pred smrťou varadínskeho biskupa Tomáša. Tento však zomrel ešte skôr ako bolo rozdelenie zapísané v spomínanej listine. Biskup Tomáš opustil tento svet niekedy na prelome rokov 1283 až 1284.

Na základe deľby majetku v rode Aba Trebejov získal spolu s Bretejovcami a desiatimi usadlosťami v Drienove mag. Michal. Už v tom čase sa Trebejov spomína ako rozvinutá obec. Mag. Michal, prepošť myšliansky, dal Trebejov, Bretejovce a usadlosti v Drienove Egidiovi. Ten bol vnukom staršieho Michalovho brata Juraja a Michalov krstný syn zároveň. To však vyvolalo nevôľu ďalších Michalových bratov a ich synov. Tak došlo k ďalšej deľbe majetku avšak Trebejov naďalej ostáva v majetku Jurajových synov, o čom svedčí aj portálny súpis z roku 1427, kde sa uvádza ako vlastníctvo Jurajovej vetvy rodu Aba. V tom čase mal Trebejov rozlohu 12 port.

Genéza názvu:

1289 - Terebey
1297 - Therebey
1304 - Terebey
1335 - villa Terebe
1382 - Terebe
1427 - Therebe
1458 - Terebe
1555 - Therebel
1558 - Terebel
1773 - slovensky Trebejov, maďarsky Terebő
1808 - slovensky Třebejov, maďarsky Terebő
1906 - slovensky Trebejou

Historik B. Varsik vznik názvu obce analyzuje takto:

"Názov pochádza od slovenského osobného mena Trebej, ktoré pochádza od základu Třeb - a to zasa od staroslovanského třebiti, čo značí klčovať, mýtiť les. Sedláček uvádza, že v Čechách sa v miestnych názvoch opakujú tieto staročeské mená: Třebel, Třebiš, Třebich, Třebata, Třebota. V Čechách je i názov Třebějice, ktorého pôvod Profous vysvetľuje, že je to dedina ľudí Třebějových. Aj na Slovensku je mnoho miestnych názvov, ktoré pochádzajú od osobného mena, a ktoré majú základ Trěb -, ako sú Trebatice v Nitrianskej stolici, na Zemplíne Trebišov, v Trenčianskej stolici Trebichava.

Najstaršie doklady spojené s obcou ukazujú na pôvod názvu označením Terebey, ale už od roku 1335 sa názov v listinách prispôsobuje maďarskému jazyku ako Terebe. V Trebejove však nikdy nebola prerušená kontinuita pôvodného pôvodného slovenského obyvateľstva a aj súčasný názov prešiel prirodzeným vývinom v slovenskej reči. Lexikon z roku 1773 svedčí, že tu bol dnešný slovenský názov Trebejov a dedina bola vtedy slovenskou. Trebejov bol slovenskou dedinou aj v čase reformácie a v roku 1555 majú všetci štyria poddaní slovenské osobné mená."

Spracované podľa diela historika B. Varsika: Osídlenie Košickej kotliny.

sivo

Kontakty na starostov obcí okresu Košicie-okolie

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606