magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Kontakt:

TOP GARANT s.r.o.

Galaktická 4,
040 12 KOŠICE

Tel/fax: 00421-55-633 79 87, 633 79 88
Mobil: 00421-905-326 498,
00421-915-946-522
E-mail: topgarant@stonline.sk,
mzahor@stonline.sk

TOP GARANT s.r.o.

ENGLISH VERSION

- pohľadávky - vymáhanie
- faktoring - forfaiting
- inkaso pohľadávok

TOP GARANT s.r.o. sa už od roku 1996 zaoberá vymáhaním a odkupovaním pohľadávok, ktoré vznikli medzi českými a slovenskými podnikateľskými subjektami, riešime však aj pohľadávky za dlžníkmi zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Českej republiky, Rakúska, Nemecka atď.

Ak nám zašlete bližšiu špecifikáciu Vašich pohľadávok, bezplatne Vám do 14 dní preveríme vašich dlžníkov a podáme Vám správu o vymožiteľnosti Vašich pohľadávok. Zároveň Vám oznámime, ktoré z vašich pohľadávok by sme dokázali riešiť, ktoré prípadne odkúpiť a zašleme Vám návrhy zmlúv.

Zoznam Vašich dlžníkov - špecifikácia pohľadávky musí obsahovať presný názov a adresu, IČO dlžníka, čísla faktúr, splatnosť a dlžnú sumu. Privítame ak nám zašlete aj stručný popis obchodného prípadu, stav právneho ošetrenia pohľadávky, kópie korešpondencie s dlžníkom, príp. telefonický kontakt na dlžníka.

U pohľadávok, kde vlastníte právoplatné rozhodnutie súdu, nám zašlite kópiu platobného rozkazu alebo rozsudku. Tieto pohľadávky riešime v úzkej spolupráci s exekútorskými úradmi. Pohľadávky by mali byť v nominálnej hodnote nad 3000 EUR.

V súčasnosti riešime pohľadávky za slovenskými, maďarskými, poľskými a zahraničnými dlžníkmi pre asi 200 významných českých a slovenských podnikov a spoločností, pričom medzi našich klientov patria: Galena a.s. Opava ( IVAX-ČR) , OPAVIA - LU a.s. Praha, Pohronské strojárne a.s. Hliník nad Hronom, Boneka s.r.o. Teplice, Esab Vamberk a.s., CETOS a.s. Praha, Keramické závody a.s. Teplice , TOS Rakovník a.s., TESLA SEZAM a.s. Rožnov p. R., Biocel a.s. Paskov, REGULA a.s. Praha, Adamovské strojírny a.s. Adamov atď.

Kľúčové slová: pohľadávky, vymáhanie pohľadávok, inkaso pohľadávok, žaloba, exekúcia, vymáhanie dlhu, dlžnej čiastky, konkurz, likvidácia, vyrovnanie, súdne, právne vymáhanie resp. riešenie, platobný rozkaz, rozsudok, návrh na konkurz, exekúciu, dlžník, veriteľ

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606