magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

· Sídlo múzea

· História múzea

· Otváracie hodiny a Kontakt

· Prehľad výstav v roku 2000

· Prehľad výstav v roku 2001

· Prehľad výstav v roku 2002

· Prehľad výstav v roku 2003

· Prehľad výstav v roku 2004

· Prehľad výstav v roku 2005

Stále expozície

· Astronómia

· Hutníctvo a expozícia VSŽ , a.s. Košice

· Baníctvo

· Strojárstvo

· Energetické oddelenie A. Stodolu: vodné motory, parné stroje a spaľovacie motory

· Oznamovacia elektrotechnika, záznam a reprodukcia zvuku

· Vývoj písacích strojov

· Úžitkové a ozdobné predmety z kovov

· Z dejín fyziky na Slovensku

· Chemická expozícia

· PLANETÁRIUM - špecializované zariadenie

Vysunuté expozície

· Múzeum J.M.Petzvala v Spišskej Belej

· Kaštieľ v Budimíre

· Hámor v Medzeve

· Solivar v Prešove

· Kováčska vyhňa v Moldave nad Bodvou

· Vysoká pec vo Vlachove

Z dejín fyziky na Slovensku

Cieľom expozície je zoznámiť návštevníkov s vyše 500 ročnou cestou fyziky na Slovensku. Epozícia prezentuje do 250 vzácnych exponátov - fyzikálnych demonštračných prístrojov, prevažne z histórie i súčastnosti fyziky zo zbierkového fondu Slovenského tecnického múzea . V bohatej obrazovej a textovej dokumentácii doloženej vzácnymi exponátmi je snaha ukázať v akej miere sa etapy svetovej fyziky uplatňovali na našich školách, prípadne sa dostali populárnou formou medzi ľudí. Dokumentované sú počiatky vedeckého života v 19.storočí na Slovensku, ich obraz v školstve až po súčasné trendy fyziky na vedeckých pracoviskách. Význačná úloha v dejinách fyziky patrí vedcom pôsobiacim v minulosti na Slovensku alebo zo Slovenska pochádzajúcim, ktorí obohatili fond svetovej vedy a techniky. V expozícii k nim patria predovšetkým Ján Andrej Segner, Maximilián R.Hell,Wolfgang Kempelen, Štefan Anián Jedlík, Jozef Branislav Zoch a ďalší. Dejiny školstva a ich jednotlivé vývojové etapy bohato ilustrujú dobové učebnice z knižných fondov múzea. Medzi ne patrí predovšetkým vzácna Horváthova učebnica fyziky vydaná v Uhorsku roku 1794 ako sumár základov fyziky obsahujúci elektrostatiku a magnetizmus. Unikátom je prvá slovenská Zochova učebnica fyziky z Revúckeho gymnázia so snahou o zavedenie slovenského vedeckého názvoslovia. Z kolekcie prístrojov zaujmú sady dobových mier, váh a závaží zo 17.storočia, vzácna armilárna sféra z r.1560, súbory dobových ďalekohľadov, mikroskopov z polovice 19.st., vzácne súpravy trecích elektrík z elektrostatiky, prístroje z optiky, rozličné učebné pomôcky. Vystavené sú početné prístroje na meranie elektrických veličín založené na rôznych fyzikálnych princípoch : tangentova buzola, deprézske prístroje, ampérmeter, voltmetre, galvanometre, prístroje elektrodynamiky : dynamo, Rúhmkorfov induktor, generátor. Zo súčasnej fyziky sú zastúpení významní predstavitelia svetovej vedy i význačné osobnosti zo Slovenska a Slovenskej akadémie vied. Z modernej atómovej fyziky sú v expozícii : dozimetre a rôzne meracie prístroje na meranie rádioaktívneho žiarenia. Na prehliadku expozície nadväzuje hracia miestnosť pre „ZABUDNUTÉ POKUSY Z OPTIKY“, kde si najmä mládež môže overiť na jednoduchých pokusoch zákonitosti svetelných a optických javov : CAMERA OBSCURA,PRINCÍP STROBOSKOPU, KALEIDOSKOPY, ĎALEKOHĽADY, ZRKADLÁ, RÔZNE OPTICKÉ ILÚZIE AKO DÚHA, MIEŠANIE FARIEB, OKLAMANÝ ZRAK, FARBOSLEPOSŤ A INÉ.

 

 

 

 


Sady závaží v jednotkách funt a lót, polovica 19. storočia


Váhy na obilie, polovica 19. storočia


Dvojvalcová piestová výveva, začiatok 20. storočia


Dvojvalcová piestová výveva, prelom 19. a 20. storočia


Elektrodynamometer, okolo roku 1890


Elektromagnetický rotačný prístroj Š. A. Jedlíka, polovica 19. storočia

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606