magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

· Sídlo múzea

· História múzea

· Otváracie hodiny a Kontakt

· Prehľad výstav v roku 2000

· Prehľad výstav v roku 2001

· Prehľad výstav v roku 2002

· Prehľad výstav v roku 2003

· Prehľad výstav v roku 2004

· Prehľad výstav v roku 2005

Stále expozície

· Astronómia

· Hutníctvo a expozícia VSŽ , a.s. Košice

· Baníctvo

· Strojárstvo

· Energetické oddelenie A. Stodolu: vodné motory, parné stroje a spaľovacie motory

· Oznamovacia elektrotechnika, záznam a reprodukcia zvuku

· Vývoj písacích strojov

· Úžitkové a ozdobné predmety z kovov

· Z dejín fyziky na Slovensku

· Chemická expozícia

· PLANETÁRIUM - špecializované zariadenie

Vysunuté expozície

· Múzeum J.M.Petzvala v Spišskej Belej

· Kaštieľ v Budimíre

· Hámor v Medzeve

· Solivar v Prešove

· Kováčska vyhňa v Moldave nad Bodvou

· Vysoká pec vo Vlachove

Úžitkové a ozdobné predmety z kovov

V expozícii úžitkových a umeleckých predmetov z kovov môže návštevník obdivovať početné doklady bohatej tradície remeselnej zručnosti a umeleckého citu majstrov kovospracujúcich remesiel. Kolekcia vyše 300 exponátov z kovu dokumentuje spojenie tvorivého technického myslenia so slohovými vplyvmi a nadčasovým dizajnom. Baníctvo a hutníctvo na Slovensku dosiahlo v 18.stor.vrchol vo svetovom meradle. Na zavádzanie technického pokroku významnou mierou vplývala Banskoštiavnická akadémia, založená v roku 1763. Tu pôsobili odborníci svetového formátu : Mikuláš Jozef Jacquin, Giovanni Antonio Scopoli, Ignác Anton Born. Vystavené sú: prospechové medaily, laboratórne nástroje a pômocky používané pri skúšaní rúd a kovov v 18.stor., i vzácna banícko - hutnícka príručka vydaná v Bratislave v roku 1775. Na báze rozvinutej hutníckej výroby sa rozvíjali kovospracujúce remeslá, ktoré sa začali združovať do cechov od druhej polovice 14.stor. Najstarším železospracujúcim remeslom bolo kováčstvo, z ktorého sa vyvinuli ďalšie kovospracujúce remeslá, napr.: zámočnictvo, nožiarstvo, mečiarstvo, ihlárstvo. Viaceré archívy v SR a MR uchovávajú cechové štatúty, artikuly v pôvodinách, overených alebo neoverených odpisoch, ktoré dokladujú cenné údaje o histórii kovospracujúcich remesiel na Slovensku. Vystavené sú štatúty a cechové listiny. K všeobecne rozšíreným predmetom cechového života patrili cechové pečate. Z množstva ozdobných a úžitkových predmetov z kovov sú zastúpené v expozícii šijacie stroje a pomôcky, žehličky, liatinové kachle, váhy a závažia, písací stôl s dobovými zbierkovými predmetmi. V časti expozície je dokumentovaná činnosť umeleckého zámočníka, kováča a majiteľa kovolejárne Alexandra Buchnera. Vystavené sú majstrovské výrobky z jeho dielní, ako kovaný príborník, secesný stojan na kvety, štylizovaný svietnik,ozdobná predložka ku kachliam, kovaný stojan s čajovarom, ozdobná váza s motívom ruže, zvonolejárske šablóny. Figurálne a zvieracie plastiky kované z plochého pásového železa a železného plechu sú ukážkou z tvorby majstra ľudového umenia - umeleckého kováča Gabriela Nemčíka z Košíc. Jeho výrazný kováčsky a niekedy až kovotepecký rukopis spojený s nápaditosťou a nechýbajúcim humorom dodáva plastikám sviežosť a ľahkosť. Ukážky z tvorby užitého umenia umeleckého kováča Gabriela Nemčíka predstavujú súčasnú umelecko-remeselnú produkciu s použitím tradičnej kováčskej techniky.

 

 

 

 


Špaňodolinský pohár, 18. storočie


Jazdec s koňom, 1920


Plastika justície, začiatok 20. storočia


Odliatok raka, začiatok 20. storočia

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606