magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

· Sídlo múzea

· História múzea

· Otváracie hodiny a Kontakt

· Prehľad výstav v roku 2000

· Prehľad výstav v roku 2001

· Prehľad výstav v roku 2002

· Prehľad výstav v roku 2003

· Prehľad výstav v roku 2004

· Prehľad výstav v roku 2005

Stále expozície

· Astronómia

· Hutníctvo a expozícia VSŽ , a.s. Košice

· Baníctvo

· Strojárstvo

· Energetické oddelenie A. Stodolu: vodné motory, parné stroje a spaľovacie motory

· Oznamovacia elektrotechnika, záznam a reprodukcia zvuku

· Vývoj písacích strojov

· Úžitkové a ozdobné predmety z kovov

· Z dejín fyziky na Slovensku

· Chemická expozícia

· PLANETÁRIUM - špecializované zariadenie

Vysunuté expozície

· Múzeum J.M.Petzvala v Spišskej Belej

· Kaštieľ v Budimíre

· Hámor v Medzeve

· Solivar v Prešove

· Kováčska vyhňa v Moldave nad Bodvou

· Vysoká pec vo Vlachove

Strojárstvo

V múzejnej expozícii sa pozornosť sústredila na realizačné výstupy strojárskych fakúlt technických univerzít na Slovensku. Obsahuje takmer 60 trojrozmerných exponátov vrátane modelov a makiet, fotodokumentácie technických výkresov a plánov výrobených zariadení. Dominantou tejto expozície je simulované robotizované pracovisko s funkčným robotom APR 20 znázorňujucim proces zvárania. Z úcty k zakladateľovi teórie parných a plynových turbín prof. Dr.Ing.Aurelovi Stodolovi (1859 - 1942) je úvodný panel venovaný jeho pamiatke. Na fotoreprodukciách je zobrazené strojnícke laborátorium Vysokej školy technickej v Zü richu v tridsiatych rokoch 20.storočia, ktoré Aurel Stodola vybudoval. Vystavené je mechanické zariadenie pre grafické znázorňovanie rôznych viacparametrových lopatkových profilov, vyvinuté na Strojníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach - dnes Technickej univerzity - začiatkom sedemdesiatych rokov. Toto zariadenie bolo ocenené zlatou medailou na svetovej výstave vynálezov v Bruseli v roku 1972. Najväčší priestor v expozícii patrí bývalým Závodom ťažkého strojárstva a jeho siedmim výskumnovývojovým pracoviskám. Vystavené sú modely výrobkov, ktoré boli ocenené na domácich i zahraničných strojárskych výstavách. Pozoruhodné sú modely účelových automobilov, cestných stavebných strojov, lesných kolesových traktorov, univerzálnych nakladačov. Modely prvej riečnej osobnej lode OL400 a korčekového bagra typu KB 160/60 charakterizujú výrobný program ZŤS Výskumného ústavu stavby lodí v Komárne. Boli vyrobené osobitne pre prezentačné účely múzea. Prostedníctvom obrazovej dokumentácie je zázornený princíp tvz. číslicového riadenia strojov, ktorý sa ujal pod pojmom „NC“ (Numerical Control). Vo vývojovom slede sú znázornené jednotlivé generácie NC strojov, ktoré vznikli na Slovensku. Na modeloch sústredených v expozícii je možné získať ucelenú predstavu o usporiadaní automatizovaných a robotizovaných pracovísk. Vzácnym exponátom je model systému obrábania rotačných súčiastok priemyselným robotom riadeným mikroprocesorom, ktorý v roku 1980 bol ocenený Národnou cenou. Bol to v Česko - Slovensku prvý realizovaný výrobný systém s priemyselným robotom, vyvinutý na Vysokej škole technickej v Košiciach. Vystavené robotizované pracovisko s priemyselným robotom typu APR20 bolo vyvinuté a vyrobené v štátnom podniku Výskumný ústav kovopriemyslu v Prešove v osemdesiatych rokoch pre potreby podniku Vagónka v Poprade. Na tomto pracovisku sa vykonáva operácia zvárania vagónových dielcov s použitím adaptívneho priemyselného robotu typu APR 20.

 

 

 

 


Model jednozubového ozubeného prevodu, 1900-1910


Model prevodu pomocou eliptických ozubených kolies, 1900 - 1910


Velocipéd Micheaux, 1869


Štvordobý spaľovací motor LANGEN WOLF, 1886

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606