magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

· Sídlo múzea

· História múzea

· Otváracie hodiny a Kontakt

· Prehľad výstav v roku 2000

· Prehľad výstav v roku 2001

· Prehľad výstav v roku 2002

· Prehľad výstav v roku 2003

· Prehľad výstav v roku 2004

· Prehľad výstav v roku 2005

Stále expozície

· Astronómia

· Hutníctvo a expozícia VSŽ , a.s. Košice

· Baníctvo

· Strojárstvo

· Energetické oddelenie A. Stodolu: vodné motory, parné stroje a spaľovacie motory

· Oznamovacia elektrotechnika, záznam a reprodukcia zvuku

· Vývoj písacích strojov

· Úžitkové a ozdobné predmety z kovov

· Z dejín fyziky na Slovensku

· Chemická expozícia

· PLANETÁRIUM - špecializované zariadenie

Vysunuté expozície

· Múzeum J.M.Petzvala v Spišskej Belej

· Kaštieľ v Budimíre

· Hámor v Medzeve

· Solivar v Prešove

· Kováčska vyhňa v Moldave nad Bodvou

· Vysoká pec vo Vlachove

Chemická expozícia

Expozícia chémie v Slovenskom technickom múzeu bola sprístupnená v roku 1971 ako ojedinelá múzejná expozícia zameraná na dejiny chémie a chemického priemyslu. Tematicky je delená na tri časti. Vstupná časť zavedie návštevníka do obdobia staroveku, kde sa oboznámi s chronologickým vývojom názorov na podstatu hmoty, od myšlienky Aristotelových živlov - nositeľov základných vlastností prahmoty, až po Demokritovu teóriu atómu. Základy vedeckej chémie , najmä zákon zachovania hmotnosti, Daltonova teória o prvkoch, učenie Gaya Lussaca o zlučovaní plynov, pojmy atómová hmotnosť, ekvivalent, mocenstvo, dopľňajú v expozícii prehľad o dôležitosti objavov a dejov v počiatkoch chémie.V prvej časti expozície je spomienka venovaná Banskej Štiavnici, k menu ktorej sa viaže založenie najstaršej vysokej školy banskej - prvej technickej vysokej školy na svete.Prvá katedra ,zriadená v roku 1763 pre odbor chémie , mineralógie a metalurgie , zohrala priekopnícku úlohu v oblasti laboratórnej výučby chémie. Pri prehliadke návštevníka zaujme aj svetelne upravená Mendelejevova tabuľka prvkov. V časti expozície sú vo vitrínach vystavené súbory starších chemických pomôcok , prístrojov a zariadení , dokumentujúcich prierez vývojom základných laboratórnych operácií a chemických analytických metód. Vystavené sú súpravy liehových a plynových laboratórnych horákov - kahanov.Upútajú dobové liehové a plynové variče používané v laboratóriách koncom 19. a začiatkom 20. storočia.V časti venovanej organickej analýze možno vidieť plynovú a elektrickú pec na organickú analýzu a porovnať ju s vyobrazením najstarších aparatúr na organickú analýzu podľa Lavoisiera z roku 1789 , Gay Lussaca a Ténarda z roku 1810, Berzelia z roku 1821 a ďalších.V tejto časti sú aj súbory grafitových i keramikových skúšobných téglikov , téglikové piecky , retorty,odparovacie misky a podobne. Znázornený je jeden z najstarších laboratórnych postupov , používaných na rozdeľovanie kvapalných zmesí. Na pódiu je umiestnené staršie medené destilačné zariadenie - destilačná nádoba s alembikom.V jeho blízkosti je vystavená poloprevádzková destilačná kolóna.Návštevník tu vidí i moderné destilačné zariadenie vákuovú cirkulačnú odparku , ktorá slúži na odparovanie zriedených roztokov v potravinárskom , chemickom a farmaceutickom priemysle. Tretia časť expozície je venovaná prehľadu analytických metód. Polarografia - elektrochemická analytická metóda - je nepostrádateľná v mnohých odvetviach chémie.Za jej objavenie dostal v roku 1959 prof.Jaroslav Heyrovský (1890-1967) Nobelovu cenu za chémiu.Na paneli vidíme fotoreprodukciu diplomu a zlatej medaily ,ako aj zábery z odovzdávania Nobelovej ceny.

 

 

 

 


Destilačný prístroj, okolo roku 1950


Destilačný prístroj, okolo roku 1913


Osvetľovací plynový kahan, prvá tretina 20. storočia


Plynový ohrievač vody, prelom 19. a 20. storočia

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606