magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Sektory pomoci Projektu Vysokého komisára pre utečencov

Usídlovací grant - poskytuje sa na zabezpečenie najnutnejšieho vybavenia domácnosti.

Grant na bývanie - poskytuje sa na preklenutie najkritickejšieho obdobia pri zabezpečení ubytovania.

Zdravotníctvo - pomoc pri zabezpečení zvláštnej zdravotníckej starostlivosti žiadateľom o azyl a utečencom, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní.

Sociálna činnosť - poskytovanie sociálneho poradenstva zameraného na zorientovanie sa, čo sa týka dostupných služieb a pomoci na dosiahnutie sebadôvery a integrácie v SR, ako aj pomoc pri administratívnych konaniach.

Právna pomoc a ochrana - právne poradenstvo zamerané na zabezpečenie prístupu k spravodlivej a účinnej azylovej procedúre. Pomoc zameraná na to, aby utečenci a žiadatelia o azyl mohli plne využívať svoje sociálno-ekonomické práva.

Vzdelávanie - pomoc v súvisloti s dochádzkou do slovenských škôl deťom utečencov, žiakom základným škôl a študentom stredných škôl.

Štipendium - pomoc potrebná v súvislosti so štúdiom na vysokých školách a slovenských univerzitách pre utečencov, alebo osobám bez štátnej príslušnosti.

Materské škôlky - pomoc v súvislosti s dochádzkou do týchto zariadení pre deti utečencov.

Zimné a letné ošatenie - pre deti utečencov.

Zvláštne služby pre ženy - utečenkyne - v prípade núdze budú poskytnuté základné kuchynské potreby.

Psychologické poradenstvo - psychologické zdravotné služby budú poskytované pre všetkých klientov vysokokvalifikovaným odborníkom.

Rekvalifikačné kurzy - oprávneným osobám bude jednorázovo poskytnuté krytie registračných poplatkov, nákladov na miestnu dopravu, na pomoc pri hľadaní zamestnania, za zapožičanie, alebo zakúpenie učebných materiálov a pomôcok.

Jednorázová finančná výpomoc - na pokrytie nepredpokladaných príležitostných výdavkov oprávnených osôb, ktoré sú v núdzi.


Stretnutie na Mestskom úrade v Kežmarku, kde prebiehalo jednanie v otázke zabezpečenia bytov pre utečencov.


Na jednom z početných stretnutí s novinármi.


Koordinačné stretnutie organizácií zúčastnených na koordinačnom projekte, ktorý zastrešuje Zastupiteľský úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov - UNHCR.


Ukážka z kresieb detí utečencov žihúcich na Slovensku

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606