magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Oblasť pôsobnosti

1. Materiálna a finančná pomoc pre detské domovy, ústavy sociálnej starostlivosti a domovy dôchodcov.
2. Rozvoj umeleckej činnosti pre telesne a mentálne postihnutých v rámci Very Speicial Arts.
3. Usporadúvanie stálych výstav umeleckej tvorivosti telesne a mentálne postihnutých umelcov.
4. Spolupráca s MVO v Košiciach pri organizovaní športových, umeleckých a výchovných podujatí.
5. Zriadenie vzdelávacieho centra a knižnice pre deti a mládež sociálne slabších rodín.
6. Spolupráca s organizáciami na pomoc rómskej mládeže.
7. Organizovanie humanitných zbierok.
8. Plnenie Projektu Vysokého komisára OSN pre utečencov, Zastupiteľský úrad SR vo Východoslovenskom regióne.
9. Medializácia - propagácia humanitárnej činnosti.
10. Zriadenie pobočky Spoločnosti ľudí dobrej vôle v Číž kúpeľoch a pobočky Jána Jesénia s enviromentálnym zameraním.
11. Hipoterapia.
12. Psychologické, právne a sociálne poradenstvo.
13. Regionálne centrum SHR v Košiciach.


Jedna z početných akcií Spoločnosti ľudí dobrej vôle, organizovaná pri píležitosti Medzinárodného dňa utečencov, kde môžu azylanti prezentovať svoju národnú kultúru.


Pri tejto príležitosti Afgánec Zair Ahmad prezentoval bojové umenie Tae-Kwon-Do.


Ukážka z kresieb detí utečencov žihúcich na Slovensku

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606