magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Charakteristika

Stredné odborné učilište potravinárske poskytuje možnosť vzdelnania v týchto učebných a študijných odboroch:

3-ročné učebné odbory

Pekár, pekárka - pre dievčatá a chlapcov; číslo odboru 29-62-2

Cukrár, cukrárka - pre dievčatá a chlapcov; číslo odboru 29-34-2

Mlynár - pre chlapcov; číslo odboru 29-61-2

Mlynár, cestovinár - pre chlapcov, číslo odboru 29-63-2

Podmienky na prijatie do 3-ročných učebných odborov:

Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, záujem o zvolený učebný odbor, zdravotná spôsobilosť, vzorná osobná hygiena, osobný pohovor

Spôsob ukončenia prípravy na povolanie:

Ukončenie učebných odborov formou záverečnej skúšky s výučným listom, ktorý oprávňuje aj získanie živnostenského listu v danom odbore. Záverečná skúška má teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sú to ústne pohovory z odborných prdmetov. V praktickej časti ide o zvládnutie danej receptúry, technologickej prípravy a výroby finálneho produktu.

4-ročný študijný odbor

Operátor, operátorka potravinárskej výroby - študijný odbor pre dievčatá a chlapcov; číslo odboru 29-60-4

Podmienky na prijatie:

Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, záujem o zvolený študijný odbor, úspešné vykonanie prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a matematiky, zdravotná spôsobilosť

Po úspešne vykonanej maturitnej skúške sa absolvent môže uplatiniť v prevádzkach pekárensko-cukrárenskej a inej potravinárskej výroby. Absolvent tohto študijného odboru je pripravený pokračovať v pomaturitnom a vysokoškolskom štúdiu na ľubovoľnej vysokej škole.

Nadstavbové štúdium

Potravinárska výroba - zameranie: pekárenská a cukrárska výroba - nadstavbové štúdium pre dievčatá a chlapcov; číslo odboru 29824-02

Podmienky prijatia:

Úspešné ukončenie 3-ročného štúdia SOU v učebnm odbore pekár, cukrár, resp. v príbuzenskom učebnom odbore, úspešné vykonanie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky.

Spôsob ukončenia štúdia: - maturitná skúška (maturitné vysvedčenie)

Po úspešne vykonanej maturitnej skúške sa absolvent môže uplatiniť v prevádzkach pekárensko-cukrárenskej a inej potravinárskej výroby. Absolvent tohto študijného odboru je pripravený pokračovať v pomaturitnom a vysokoškolskom štúdiu na ľubovoľnej vysokej škole.

SOU potravinárske pre žiakov so vzdialeným miestom bydliska zabezpečuje ubytovanie a stravovanie v domove mládže. V školskom roku 2000/2001 mala škola 276 žiakov. Pre potreby učebných a študijných odborov sa využívajú školská pekáreň a cukrárska výrobňa.

Balenie výrobkov

Príprava chleba na pečenie

V pekárni

Dôraz sa kladie na hygienu

V chemickom laboratóriu

Vyberanie upečených chlebov

Zdobenie torty

Hotové slávnostné torty ako dielo učňov tunajšieho SOU

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606