magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košice - mestská časť Šaca

Starosta

Rudolf Reštei (HZD, SOS, SRS) - starosta zvolený na funkčné obdobie 2002 - 2006, 2006 - 2010

Narodil sa 18. 8. 1954 v Šaci. Po ukončení SOU Hutnícke v Šaci nastúpil pracovať do VSŽ. V rokoch 1981 - 1986 pôsobil ako podpredseda ObNV Košice V. Po vstupe spoločnosti U.S. Steel na Slovensko a vzniku U.S. Steel Košice, s.r.o., pracoval ako dispečer na DZ Teplá valcovňa.

V rokoch 1994 - 2002 pôsobil ako miestny poslanec, v rokoch 1994 - 1998 ako zástupca starostu na Miestnom úrade mestskej časti Košice - Šaca. V roku 2002 získal spomedzi piatich kandidátov na post starostu najväčšiu podporu voličov a voľby vyhral.

Volebný program v skratke:
- výstavba nájomných bytov
- individuálna bytová výstavba
- vysporiadanie pozemkov športového areálu v Šaci
- realizácia medziblokových komunikácií
- rekonštrukcia kaštieľa v Buzinke a priľahlého parku
- výstavba záchytného rigolu ul. Na Zahumní
- rozšírenie kapacity materskej škôlky
- rekondičné pobyty pre deti MŠ a ZŠ
- zriadenie detskej lekárskej pohotovosti v Šaci
- sprevádzkovanie fitness centra
- zavedenie internetu do domácností
- podpora športových aktivít občanov
- zriadenie podniku služieb na podporu zamestnanosti
- podpora podnikateľskej sféry
- kultúrne zariadenia - pre všetkých
- káblová televízia na Ľudvíkov Dvor
- výstavba medziblokových detských ihrísk
- prestavba zauhľovne - starej kotolne

Poslanci:

Vojtech Tamaškovič (koalícia SMER – Sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Slobodné fórum, Aliancia nového občana)
Štefan Vaštag (koalícia Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja)
Štefan Varga (koalícia Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja)
Milan Beregszászi (koalícia Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja)
Ladislav Potemra (nezávislý kandidát)
Ľubomíra Borošová, Ing. (nezávislý kandidát)
Ladislav Pastorek (nezávislý kandidát)
Bohuslava Čisárová (nezávislý kandidát)
Marián Putnoky (nezávislý kandidát)
Marián Melichárek, JUDr. (Prosperita Slovenska)
Marek Hutník (nezávislý kandidát)
Michal Ďurík, Mgr. (koalícia Strana občianskej solidarity, Strana regiónov Slovenska)
Miroslav Soták (koalícia Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja)

Rudolf Reštei

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606