magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košice - mestská časť Šaca

Z histórie a zo súčasnosti

Mestská časť Košice - Šaca sa nachádza 15 km bna juhozápad od historickej časti Košíc, 256 metrov nad morom. Pôvodne samostatná dedina v minulosti pozostávala z obcí Šaca a Buzinka, ku ktorej patrila osada Ľudvíkov dvor.

Prví ľudia sa na území Šace objavili už v staršej dobe kamennej. V mladšej dobe kamennej to boli ľudia bukovohorskej kultúry, ktorí osídlili severnú časť chotára. V ďalších obdobiach toto územie je nepretržite obývané. Ľudia tu nachádzali dobré podmienky pre život, úrodnú pôdu, lesy a stály zdroj vody z potoka Idy.

Prvá písomná zmienka o Šaci pochádza z roku 1275, je však dokázané, že kostol pre obyvateľov širšieho okolia tu bol postavený už v prvej tretine 13. storočia. V chotári v Šaci sa vyvinuli v stredoveku viaceré dediny, bola to samotná Šaca a Buzinka. Ďalej to boli dediny Kučik a Gergelyfalwa, ktoré však v priebehu storočí zanikli. Zemepánmi Šace od roku 1426 bola rodina Semseyovcov a Buzinku vlastnili rodiny Dobay a Bozinkay. V 15. storočí tu Semseyovci postavili hrad, ktorý na príkaz kráľa Mateja Korvína Košičania zbúrali.

Nepretržite, od stredoveku až do roku 1950, tu existovali vodné mlyny, ktoré mleli múku pre široké okolie. V roku 1943 došlo k administratívnemu spojeniu dedín Šaca a Buzinka. Nová dedina dostala názov Šaca.

Po II. svetovej vojne neďaleko Šace sa začal budovať Hutný kombinát, jeho budovatelia boli ubytovaní v novopostavených poschodových domoch v Šaci. Tento projekt bol pozastavený, ale v roku 1960 sa začalo s budovaním Východoslovenských železiarní. Budovanie a ďalšia existencia železiarní rozhodnou mierou ovplyvnili život v Šaci. Nastali zásadané demografické zmeny. Blízkosť železiarní ovplyvnila aj počet a vekovú štruktúru obyvateľov, ich vzdelanie a spôsob života. V sedemdesiatych rokoch, keď bola Šaca administratívne pričlenená ku Košiciam, nadobudla mestský charakter.

V roku 2000 Šaca oslávila 725 výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti vyšla i kniha, ktorá pojednáva o jej histórii.

Ďalšie stránky súvisiace s Malou Idou: Osídlenie pri hornom toku rieky Ida
 


Katastrálna mapa Buzinky z roku 1882


Katastrálna mapa Šace z roku 1882

Letecké pohľady na Šacu roku 2000

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606