magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Poproč

Ranná história obce

V roku 1255 obec Poproč (maď. Mindszent) ešte neexistovala. Jej založenie je spojené s udelením banských privilégií, ktoré získalo jasovské prepošstvo v roku 1290 od Ondreja III., neskôr v roku 1358 od kráľa Ľudovíta.

Prvú písomnú zmienku o Poproči poznáme z roku 1383. Spomína sa spolu s ďalšími poddanskými obcami jasovského prepošstva. Je však isté, že dedina existovala už dlhší čas predtým. Maďarský názov Mindszent (Všetkých svätých) vznikol podľa zasvetenia kostola.

Z roku 1430 poznáme zmienku o popročskom plebánovi Ondrejovi, pretože vystupoval ako svedok pri úprave pomeru Nižného Medzeva k plebánii vo Vyšnom Medzeve. Portálny súpis z roku 1427 udáva, že obec mala 20 port, čo je minimálne 100 obyvateľov.

Genéza názvu:

1383 - Medzenth
1407 - Mendzenth
1427 - Menthzenth
1430 - Mendzenth
1438 - Mendzenth
1481 - Myndzenth
1590 - poss. Podprocz aliter Myndzenth on com. Abawyw
1596 - Mindzenth
1773 - maďarsky: Mind-Szent
1808 - slovensky: Podproč, maďarsky: Jászó-Mindszent
1851 - slovensky: Podproch, maďarsky: Mindszent (Jászó)
1868 - slovensky: Podproč
1903 - slovensky: Poproč, maďarsky: Jászómindszent
1906 - slovensky: Poproč, maďarsky: Jászómindszent

Z urbára jasovského prepošstva z roku 1596 poznáme všetky osobné mená obyvateľov Poproča, podľa ktorých môžeme dedinu určiť ako slovenskú. V roku 1596 žilo v obci 58 rodín.

Tiež podľa listiny krajinského sudcu Štefana de Bathor z roku 1590 bol Poproč koncom 16. storočia slovenskou dedinou. Lexikón z roku 1773 udáva, že sa v Poproči hovorí prevažne slovenskou rečou.

Spracované podľa údajov knihy Branislava Varsika - Osídlenie Košickej kotliny.

sivo

Kontakty na starostov obcí okresu Košicie-okolie

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606