magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Poľov

Leží 279 metrov nad morom, na východnom Slovensku, v Košickej kotline, 10 km na juh až JZ od Košíc. Teraz tvorí mestskú časť mesta Košice.

História

Poľov bola pôvodne samostatná cestná dedina. Zachovali sa domy z konca 19. a začiatku 20. storočia. kostol (katolícky) Sv. Michala archanjela, klasicistický postavený v roku 1822, veža postavená v roku 1858, renovácie v rokoch 1896 a 1901.

Územie obce bola paleolitická stanica z obdobia mousterieu. Výskum dokladuje sídliskové nálezy z neolitu a eneolitu ako aj zmladšej doby bronzovej.

Profesor Branislav Varsík vo svojom diele Osídlenie Košickej kotliny I., na strane 277 uvádza: "Poľov (maď. Pólyi) je veľmi stará dedina. Už v roku 1248 pri opise hraníc zeme Zebus (Nižný Žebeš) sa uvádza, že táto zem hraničí na západe so zemou dediny Poľov (villa Paul), teda už v roku 1248 to bola vyvinutá dedina (villa)."

Poľov sa uvádza už v pápežských desiatkoch z r. 1332-1337 (Pauli). Bola tam pomerne stará farnosť.

V roku 1427 tam bolo 24 port - údaj: Thalóczy Lajos, A kamara haszna (lucrum camerae) története, Budapest 1879, str. 172. Za portálneho súpisu 1553 tam bolo 8 port - údaj: Portálny súpis Abaujskej stolice z roku 1553. V roku 1715 sa tam nachádzalo len 5 poddanských usadlostí.

Históriou heraldiky Poľova sa v Košiciach zaoberá kunsthistorik Gabriel Kládek. Hľadal dokumenty a ich pečate v starých archívoch, aby mohol v spolupráci so synom Matejom Kladekom predložiť Heraldickej komisii Slovenska návrh na obecný erb a vlajku. Tieto Heraldická komisia Slovenska uznala a Poľov ich prijal za svoje obecné symboly.


List zo dňa 15. októbra 1838


Pečať z listu zo dňa 15. októbra 1838. Odtlačok pečatidla z roku 1784 s kruhopisom medzi dvoma kružnicami "vpravo v strede medzerník (šesťcípa diamantová hviezda) SIGIL POS POLYI 1784" (dátum poškodený). Uprostred malej kružnice palma s koreňmi. Na stranách - vpravo zajac v skoku otočený k palme, vľavo pes v skoku otočený k palme. Priemer pečate 22 mm, priemer malej kružnice 14 mm.


Pečať z rozpočtu zo dňa 15. septembra 1818. Odtlačok pečatidla z roku 1784 s kruhopisom medzi dvama kružnicami "vpravo v strede medzerník (šesťcípa diamantová hviezda) SIGIL POS POLYI 1784". Uprostred malej kružnice palma s koreňmi. Na stranách - vpravo zajac v skoku otočený k palme, vľavo pes v skoku otočený k palme. Priemer pečate 22 mm, priemer malej kružnice 14 mm. Rozpočet stavby Domus Parochialis in Possessione Pólyi obsahuje podrobný rozpis vykonaných prác a zakúpených materiálov na stavbu.


List zo dňa 26. mája 1843 adresovaný obyvateľmi Poľova župe vo veci lesov a pasienkov.


Pečať z listu zo dňa 26. mája 1843. Odtlačok pečatidla z roku 1839 s kruhopisom medzi dvoma kružnicami "v strede hore medzerník (šesťcípa diamantová hviezda) Polyi Helysége Petsétye 1839". Uprostred malej kružnice listnatý strom na pažiti. Na stranách: vpravo stojí vôl otočený vpravo, vľavo sa pasie vôl otočený vpravo. Priemer pečate 35 mm, priemer malej kružnice 25 mm.


Erb Poľova. V červenom štíte uprostred zlatá palma s koreňmi, strieborný zajac otočený k palme, strieborný pes otočený k palme.


Vlajka Košice-mestská časť Poľov


Osvedčenia zo dňa 29. augusta 1856. Osvedčenie o tom, že "Vážený pán plebán Stecz János platí dane."


Pečať z osvedčenia zo dňa 29. augusta 1856. Odtlačok pečatidla z roku 1856 s nápisom "GEMEINDE POLYI".


List zo dňa 21. októbra 1866


Pečať z listu zo dňa 21. októbra 1866. Odtlačok pečatidla z roku 1846 s kruhopisom medzi dvoma kružnicami "v strede hore medzerník SIGILLUM , ......SIA (poškodené slovo, čitateľná len koncovka) POLYIENSIS 1846".


Pečať obce Poľov zo zbierky Štátneho archívu v Košiciach. Odtlačok pečatidla z roku 1905 s kruhopisom "vpravo dole medzeník, ABAUJTORNA VÁRMEGYE PÓLYI KÖSZÉG, vľavo dole medzerník". Uprostred v štíte listnatý strom na pažiti. Na stranách: vpravo stojí vôl otočený vpravo, vľavo stojí vôl otočrný vpravo. Čiernobiele grafické prevedenie reliéfnej pečate z roku 1839. Šrafovanie určuje modrú a zelenú farbu štítu.


Pečať obce Poľov zo zbierky štátneho archívu v Košiciach. Odtlačok pečatidla z roku 1905 s kruhopisom "vpravo dole medzerník, ABAUJTORNA VÁRMEGYE PÓLYI KÖSZÉG, vľavo dole medzerník." Uprostred v štíte listnantý strom na pažiti. Na stranách: vpravo stojí vôl otočený vpravo, vľavo stojí vôl otočený vpravo. Čiernobiele grafické prevedenie pečate z roku 1839. Šrafovanie určuje modrú a zelenú farbu štítu.

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606