magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Pravé orechové - literárna spoločnosť

Doterajšia činnosť, knihy a ďalšie projekty

Literárna spoločnosť Pravé orechové (PrO) sa zaoberá tvorbou beletrie, ktorá nevzniká na základe vlastnej inšpirácie autorov, ale zbieraním reálnych a tradovaných príbehov. Ide o väčšinou terénne zbieranie povestí, povier, historických príhod, ako i príhod z nedávnej histórie - ako napr. II. svetová vojna, a taktiež zaujímavých reálnych námetov na poviedky zo súčasnosti. Jednotlivé diela si Pravé orechové pokladá za povinnosť predkladať historikom a etnografom, ktorí sú odborníci na zobrazované epochy, aby historické reálie a vykreslenie spoločnosti zodpovedali čo najviac skutočnosti.

Výnimku v tvorbe, vychádzajúcej zo zbieraných príbehov, môžu tvoriť fiktívne poviedky z predhistorického obdobia, ktoré po konzultáciach s historikmi čo najlepšie vykreslia opisovanú dobu, zároveň poukážu na možné príčiny vzniku archeologicky dokladovaných nálezísk.

Členmi Pravého orechového sa môžu stať literárne činné osobnosti, historici a etnografi ochotní poskytovať konzultácie, ilustrátori ochotní tvoriť ilustrácie k literárnym dielam podľa konzultácií s historikmi, ako aj ľudia iných profesií, ktorí súhlasia s hlavnou ideou tejto spoločnosti, jej stanovami a aktívne sa zapájajú do jej činnosti.

Členovia:


Slavomír Szabó

Absolvent štúdia Teória a prax žurnalistiky, Univerzita Komenského, Bratislava. Od roku 1992 pracuje ako novinár. Pracoval pre tieto periodiká: týždenník Mestské noviny (redaktor), denník Smena (vedúci redaktor filiálnej redakcie), mesačník East West Technical Revue (zástupca šéfredaktora), denník Košický večer (zástupca šéfredaktora), od roku 1999 pracuje ako šéfredaktor internetového denníka a lexikónu www.cassovia.sk a inzinu www.travel.box.sk.

Od roku 1999 sa zaoberá terénnym vyhľadávaním starých povestí a príbehov viažucich sa k jednotlivým miestam a dejinným udalostiam. Je autorom desiatok poviedok uverejnených v rôznych novinách a časopisoch na Slovensku a v Českej republike, spoluautorom kníh Prízraky na Zlatej ceste a Rákoš - Ľudia a ich príbehy. Je autorom rozhlasových poviedok a rozhlasových hier vysielaných Slovenským rozhlasom.

Nositeľ Ceny za ľudské slovo (udelila Verejná knižnica J. Bocatia v Košiciach v roku 2000) a Who is who in Slovakia Award (udelila Who is who, Switzerland v roku 2003). Viedol a spolupracoval na všetkých projektoch PrO.


Alena Štrompová

Študentka Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Študijný odbor slovenský jazyk, literatúra. Pracovala na všetkých projektoch PrO. Zbiera a spracúva staré príbehy všetkého druhu, od tradovaných povestí až po skutočné príbehy z druhej svetovej vojny. Okrem činnsoti pre Pravé orechové sa venuje aj tvorbe poézie.


Beáta Tomášeková

Okrem tvorby v zmysle stanov PrO sa venuje poézii. Autorsky sa podieľala na cykle poviedok Historické obce košické, rozhlasových poviedkach Poviedky na leto a je spoluautorkou knihy Prízraky na Zlatej ceste.V rámci činnosti v PrO sa zameriava predovšetkým na tradované mystické poviedky a povesti.


Jana Hajduová

Študentka žurnalitiky na Univerzite Komenského, Bratislava. Autorsky sa podieľala na cykle poviedok Historické obce košické.

Ponuka na spoluprácu a kontakt

Pravé Orechové má záujem o kontakt s ľuďmi, ktorí dokážu vyrozprávať príbehy vhodné na spracovanie podľa vyššie uvedenej charakteristiky.

Kontakt: mobil 0907 913 464

e-mail: prave.orechove@centrum.sk

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606