magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Predstavenie

Centrum voľného času Dúha je zariadenie určené na tematicky zameranú činnosť pre deti a mládež vo veku od 6 do 26 rokov, ich rodičov a ďalších záujemcov. Svojim zameraním pomáha zábavno-poučnou formou nadobúdať požadované zručnosti a vedomosti podľa ich záujmov. Vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu a rekreačnú činnosť.

Zriaďovateľom je Okresný úrad Košice IV - odbor školstva, mládeže a telesnej výchovy.

Činnosť CVČ Dúha je možno rozdeliť na pravidelnú a príležitostnú.

Pravidelná činnosť - krúžky a kluby, sú zabezpečované pod vedením pedagogických pracovníkov a externých pracovníkov, prípadne i dobrovoľníkov s odbornými znalosťami.

Ekologicko-prírodovedné oddelenie:

- rybársky krúžok
- počítačový krúžok
- prírodovedný krúžok
- krúžok malých debujárov

Estetické oddelenie:

- výtvarný krúžok
- krúžok malých majstrov
- divadelný krúžok
- krúžok stolného tenisu
- krúžok opt art (optické umenie)
- keramický krúžok
- šachový krúžok

Športové oddelenie:

- plavecký krúžok
- krúžok pohybových hier
- strelecký krúžok
- krúžok kendo
- basketbalový krúžok - chlapci
- basketbalový krúžok - dievčatá
- krúžok športových hier
- krúžok hádzanej

Príležitostná záujmová činnosť - na školský rok 2001/2002 sú pripravené tieto podujatia:

September: Eko výlety

Október: Leto v škatuľke
Slávnosť padajúceho lístia
Súťaž o najkrajšiu pohľadnicu z prázdnin

November: Košice 2002
Stretnutie s významnou osobnosťou

December: Súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu
Archeológia Košíc

Január: Moja voľba
Lyžovanie

Február: Karneval

Marec: Dni ochrany prírody
Veselé štarty
Miss a boy

Apríl: Súťaž o najkrajšiu kraslicu
Deň Zeme

Máj: Pozor! Zákruta!
Dráčik

Jún: Farebná paleta
Rozlúčka so školským rokom

Okrem toho v tomto školskom roku sa CVČ Dúha podieľa na organizovaní okresných a krajských športových súťaží, olympiád a súťaží zameraných na umenie a literatúru.

Súčasťou aktivít CVČ Domino sú aj cyklické podujatia:

Lego-cheva dielňa pre ZŠ
EKO hodiny pre ZŠ
Malá ekologická škola
Lyžiarsky výcvik detí a mládeže
Vianočná dielňa
Športovo-zábavné popoludnie
Zostroj si svoj mliekostroj

Prázdninová činnosť

CVČ počas zimných prázdnin organizuje poldenné podujatia, turnaj v stolnom tenise, tvorivú dielňu, keramickú dielňu, v tomto čase je otvorená aj klubovňa CVČ na Užhorodskej ulici.

Počas jarných prázdnin organizuje prímestský tábor pre deti a mládež.

Počas letných prázdnin organizuje tri turnusy prímestských táborov a prázdninové školské dvory.

Pobytové tábory:
1 pobytový tábor Medzev
2 zahraničné tábory: Praha, Rakúske Alpy

Informácie o letných táboroch

Kultúrno poznávací tábor v Prahe

- pre deti a mládež od 12 do 18 rokov

termín: 14. 7. až 25. 7. 2002

cena: pre deti do 15 rokov 4 800 Sk
pre mládež nad 15 rokov 5 400 Sk

V cene je zahrnuté:
- cestovné vlakom do Prahy a ležadlo
- ubytovanie v peknom prostredí v Roztokách pri Prahe
- strava 4x denne
- cestovné MHD
- vstupenky
- výlet do okolia Prahy

cena: pre deti do 15 rokov 4 800 Sk
pre mládež nad 15 rokov 5 400 Sk

V cene je zahrnuté:
- cestovné vlakom do Prahy a ležadlo
- ubytovanie v peknom prostredí v Roztokách pri Prahe
- strava 4x denne
- cestovné MHD
- vstupenky
- výlet do okolia Prahy

Detský letný tábor

- pre deti vo veku 7 - 12 rokov

- miesto: Vyšný Medzev

- termín: 29. 6. - 7. 7. 2002 (9 dní)

- cena: 2350 Sk - možnosť platiť na splátky

V cene sú zahrnuté - ubytovanie, stravovanie, cestovné, výlety, poistné, vstupenky, odmeny a ceny pre deti, iné aktivity počas tábora.

Program pripravujú skúsení pedagogickí pracovníci, ktorí ho naplnia rôznymi príťažlivými aktivitami, ako je spoznávanie prírody, výlety, športové súťaže, táborák, diskotéky, návšteva jaskyne, rôzne zábavné spoločenské hry a súťaže.

Informácie na t.č. 055/ 67 83 677

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606