magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Nižná Kamenica

Najstaršia známa histórie obce

Prvá písomná zmienka o kamenici pochádza z roku 1347. Spomínajú sa v nej dvaja ľudia - Chomyk a Choma, ktorí tu bývali. Ako udáva historik Branislav Varsík, tento písomný údaj sa dozaista vzťahuje na Nižnú Kamenicu, pretože Vyšná Kamenica v tom čase ešte neexistovala. V roku 1347 bola Nižná Kamenica už vyvinutá dedina. Vznikla na pôvodnej zemi panstva Svinica a patrila pánom zo Svinice.

Posledný z pánov zo Svinice bol Ján, syn Petra, ktorý zomrel bez mužského potomka. Panstvo teda pripadlo kráľovi a on ho dal Valentínovi, päťkostolnému biskupovi. Stalo sa tak ešte pred rokom 1384 a medzi dedinami patriacimi k panstvu sa spomína aj Kamenica.

V roku 1390 však dal kráľ Žigmund svinické panstvo aj s Kamenicou Miklášovi z Perína. Keďže Vyšná kamenica vznikla niekedy na rozhraní XIV. a XV. storočia išlo tiež o Nižnú Kamenicu.

Poznáme portálny súpis z roku 1427, podľa ktorého bol vtedajší držiteľ Nižnej Kamenice Mikuláš z Perína. V tom čase mala obec 31 port. Porta je drevená brána, ktorou mohli prejsť kone s vozom. Čiže vchod na hospodársky statok. Počítali sa teda väčšie usadlosti, v ktorých mohlo bývať viac ľudí. Všeobecne sa dnes počíta s tým, že v na jednu portu pripadalo aspoň sedem ľudí, teda v roku 1427 mala nižná Kamenica minimálne 217 obyvateľov. Bola to teda naozaj ľudnatá dedina.

Vojny, mor a všetko ostatné, čo sebou stredovek prinášal, mali za následok znižovanie osídlenosti tejto časti vtedajšieho Uhorska. Najbližší zápis však poznáme až z roku 1553, kedy tu boli už len 4 porty. Desiatkový súpis z roku 1565 vykazuje ďalší pokles. V tom čase v Nižnej kamenici žilo len 11 sedliakov a 9 želiarov. Zápis z roku 1601 zasa vykazuje, že tu žilo 26 obyvateľov.

Historik Branislav Varsík na základe genézy názvu obce, niektorých priezvísk vtedajších obyvateľov a ich náboženského smerovania tvrdí, že tunajší obyvatelia boli prevažne slovenského pôvodu a ich kontinuita osídlenia nebola nikdy prerušená.

V roku 1590 tvorila Nižná a Vyšná Kamenica matkocirkev a protestantským farárom bol Čech - Václav z Prahy. Ako fílie k fare patrili aj Čakanovce a Bačkovík.

Podľa súpisu kostolov jágerskej diecézy z konca XVII. Storočia boli vo Vyšnej a Nižnej kamenici dva luteránske drevené kostoly.

Podľa zápisu z konskripcie cirkví a farárov košického dištriktu z roku 1746 vieme, že v Nižnej Kamenici sa hovorilo slovensky. Podľa náboženskej príslušnosti v danom roku tu žilo 12 r. katolíkov, 30 gr. katolíkov, 40 luteránov, 45 kalvínov a 64 detí. Kalvíni teda tvorili asi iba tretinu obyvateľov. Celkovo tu v roku 1746 žilo 191 obyvateľov. Zápis taktiež uvádza, že iba pred dvoma rokmi (1744) tu bol postavený drevený kalvínsky kostol, kde bol kazateľom Andrej Jašek. Podľa všetkého to nebol riadne vysvätený kňaz, lebo nikoho nepripúšťal z k prijímaniu. V tom čase tu už bol aj kaštieľ rodiny Forgáčovcov.

Podľa Lexikónu 1773 sa v Nižnej kamenici hovorilo prevažne slovensky, podľa zápisu z roku 1851 išlo o slovensko-maďarskú dedinu so slovenskou prevahou. Žilo tu 65 r. katolíkov, 41 gr. katolíkov, 130 luteránov, 120 kalvínov a 12 židov. Celkovo mala v roku 1851 obec 368 obyvateľov, aj keď nevieme, či do toho počtu boli započítané aj deti.

Genéza názvu obce:
1347
- Kemenche
1384 - Kemenche
1397/1405 - Kemenche
1427 - Alsow - Kemenchce
1430, 1431, 1487 - Kemencze
1565, 1601 - Also Kemencze
1773 - slovensky: Nisna Kamenicza, maďarsky: Alsó - Kemencze, nemecky: Unter - Kamenitz
1808 - slovensky: Dolnj vel Nižnj Kamenice, maďarsko: Alsó - Kemencze
1906 - Nižná Kamenica

Názov obce je odvodený od slova kameň, resp. od priľahlého potoka Kamenica.

(sivo)

Kontakty na starostov obcí okresu Košice-okolie

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606