(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Rehoľná
@ Aktuálne -> Školstvo     Sep 03 2005 - 00:34 GMT
(Magistrát mesta Košice – tlačová správa) -- Primátor mesta Košice Zdenko Trebuľa vyhlásil výberové konanie na funkciu riaditeľa
Základnej školy Rehoľná 1 v mestskej časti Košice – Krásna. Záujemcovia musia podať prihlášku na Magistráte mesta Košice do 30. septembra.

Medzi podmienkami sú ukončené vysokoškolské vzdelanie požadovaného smeru, absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy, najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku. Do výberového konania budú musieť účastníci predložiť overenú kópiu dokladov o vzdelaní a absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy, štruktúrovaný profesijný životopis, doklad o bezúhonnosti - odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, písomne spracovanú koncepciu školy a súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania. Do výberového konania nebudú zaradení uchádzači, ktorí nesplnia požadované podmienky.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa MMK


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/