(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Košický samosprávny kraj získal európske zdroje na vypracovanie dopravnej štúdie
@ Aktuálne -> Doprava     Feb 02 2005 - 02:08 GMT
Košice (TASR) - Košický samosprávny kraj získal finančnú podporu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a zo štátneho rozpočtu na vypracovanie Štúdie rozvoja integrovanej regionálnej dopravy v Košiciach.

"Cieľom štúdie je príprava projektov na dopravné stavby a technológie integrovanej regionálnej dopravy v Košiciach tak, aby na jej základe mohli byť potom realizované jednotlivé projekty. Zatiaľ ide iba o štúdiu, ale na jej základe bude možné následne získavať finančné zdroje pre jednotlivé dopravné stavby," priblížil zmysel projektu košický župan Rudolf Bauer.

Zámerom projektu je nájsť optimálne prepojenie železničnej a mestskej hromadnej dopravy a zapojiť osobnú železničnú dopravu do integrovaného dopravného systému v Košiciach. Štúdia bude predstavovať reálnu víziu tohto systému, pričom vytypuje lokality a dopravné stavby, ktoré skvalitnia dopravnú situáciu vo verejnej osobnej doprave v meste.

Zámer a poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre KSK už schválilo ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií. Celkové náklady na realizáciu projektu predstavujú 4,5 milióna korún, z ktorých 3,4 milióna Sk sú zdroje z ERDF, zvyšok zo štátneho rozpočtu.

Štúdia bude spracovaná do konca roka. Potom sa začne príprava projektov dopravných stavieb a technológií. Projekty chce mať košická regionálna samospráva pripravené tak, aby sa mohla o ďalšie zdroje zo štrukturálnych fondov EÚ uchádzať už v nasledujúcom programovacom období.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/