(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
DUŠAN SEKELA: bez rámu
@ Kultúra -> Výstavy     Dec 22 2003 - 07:11 GMT
18. 12. 2003 - 8. 2. 2004

Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice

Dušan Sekela (nar. 3. marca 1955 v Medzilaborciach) študoval na košickej Škole umeleckého priemyslu (1970-1974) a Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení monumentálnej maľby (prof. Róbert Dúbravec, Ján Želibský, Ivan Vychlopen). Venuje sa komornej maľbe. Pôsobí v Bratislave.

Maliar Dušan Sekela sa zaraďuje medzi strednú generáciu súčasných slovenských výtvarných umelcov. Vo svojej maliarskej tvorbe rozvíja predovšetkým možnosti závesného obrazu a komornej maľby. Sekelova maliarska výpoveď je generačne rámcovaná napr. tvorbou Adama Szentpéteryho alebo Stanislava Stankociho. Sekelova maľba zdôrazňuje predovšetkým dekoratívne a koloristické hodnoty maľby. Zdôrazňovaný základný koloristický akcent trvalo sprevádza kontinuálny záujem o riešenie problematiky maliarskej štruktúry. Autorov svojbytný umelecký profil charakterizuje vzťah k vytesneniu námetu a príklon k využitiu maliarskeho jazyka, založeného na abstraktnom a pre autora typickom gestickom zázname, vedeného v charakteristickej úderovej diagonále, senzualistickom zhodnotení koloristických aspektov maľby a aktuálne sa prehĺbujúcom a zviditeľňovanom fenoméne svetla.

Komorný monotematický výber z autorovej tvorby - autor predstavuje svoju víziu a interpretáciu motívu vody a riek - prezentuje jednu z línií autorovho programu, dôsledne aplikujúcom abstraktný jazyk a výrazný koloristický akcent. V komornom výbere prezentované maľby “bez rámu” reprezentujú monotematickú sériu malieb, seriálovým spôsobom artikulujúce procesy koloristickej obmeny maliarskej štruktúry. Možnosť zásahu do konkrétneho diela manipulovaním jeho jednotlivými časťami rozširuje možnosti dekoratívneho aj morfologického pôsobenia.

Výstava vo Východoslovenskej galérii je pripravená v autorskej koncepcii Mgr. Petra Markoviča


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/