(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
V KSK sa pripravuje Tokajský festival, konferencia o komunistických represáliách i vznik Agentúry podpory regionálneho rozvoja
@ Aktuálne -> Verejná správa     May 21 2003 - 08:43 GMT
Vznikom samosprávnych krajov prešla pod jednotlivé úrady zriaďovateľská úloha aj v oblasti niektorých zariadení rezortu kultúry. S tým úzko súvisí aj vytváranie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí. Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK) sa v najbližších dňoch podieľa hneď ja takýchto dvoch akciách. V dňoch 24. – 25. mája to bude Tokajský festival a 29. – 30. mája konferencia na tému Štyri desaťročia represálií komunistického režimu na Slovensku.

Tokajský festival


Ako uviedol predseda KSK Rudolf Bauer, festival sa bude konať na nádvorí renesančného kaštieľa v Borši, kde sa narodil aj sedmohradský vojvoda František II. Rákoczi. Podujatie vyvrcholí v deň sviatku sv. Urbana – patróna vinohradníkov.

“Máme záujem, aby bol Tokaj uznaný ako celosvetová značka vína,“ povedal Rudolf Bauer. Akcia bude mať medzinárodný rozmer, zúčastnia sa jej aj hostia z maďarskej Tokajskej oblasti.

Spoluorganizátorom podujatia bude Vlastivedné múzeum v Trebišove, ktoré pri tejto príležitosti rozšíri svoje expozície o vínny archív. Pôjde o 1. slovenský vínny archív, ktorého najstaršie tokajské víno bude z roku 1961. Snáď najzaujímavejšia informácia je tá, že toto víno sa bude ochutnávať na otvorení festivalu a potom aj ďalšie ročníky. Viac informácií v programe:

Tokajský festival 2003


Úrad Košického samosprávneho kraja - odbor kultúry a regionálneho rozvoja, Regionálne osvetové stredisko Trebišov a Obecný úrad Borša Vás pozývajú na Tokajský festival usporiadaný pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja RNDr. Rudolfa Bauera dňa 24.-25. mája 2003 v areáli kaštieľa Borša okres Trebišov.

Program:

24. máj 2003


"Prírodné a kultúrne bohatstvo v rozvoji regiónu Tokaj"- pracovné stretnutie v SOUP Viničky

15,00 hod. - súťaž v degustácii tokajského vína, gurmánska súťaž - areál kaštieľa Borša /Vinohradnícka obec Viničky-Borša/
16,30 hod. - otvorenie archívu tokajských vín vo Vlastivednom múzeu v Trebišove
18,00 hod. - živá pozvánka na Tokajský festival v Borši /Borša a obce tokajského regiónu/ - folklórny súbor Bodrogközi z Kráľovského Chlmca
19,00 hod. - živá pozvánka folklórneho súboru Zobor Nitra pred hotelom Tokaj v Trebišove
20,00 hod. - bál - kultúrny dom Borša

25. máj 2003
od 14,00 do 19,00 hod.

• Slávme slávnych, slávme - úvodný obraz, fragment z dejín európskeho bojového umenia
Účinkuje: Divadelná a šermiarska spoločnosť ARAMIS a SHŠ RUNA Košice.

• A tam hore vinohrady - voľba vinohradníckeho richtára na sv. Urbana
Účinkuje: Vysokoškolský folklórny súbor ZOBOR Nitra

• Bašav mange - hrá, tancuje a spieva rómske profesionálne divadlo ROMATHAN Košice

• Tokajský výber - program folklórnych kolektívov tokajskej oblasti a regiónu Zemplín
Účinkujú:
Folklórne skupiny: ASZU-Malá Trňa, ROŇAVA-Michaľany, STRAPEC- Čerhov, TEPLIČAN - Zemplínska Teplica
Ženská spevácka skupina: TOKAJSKÝ STRAPEC Viničky

• Na zdravie - program hosťujúcich kolektívov zo Slovenska a Maďarska
Účinkujú:
Folklórny súbor HEGYALJA Sátoraljaujhely
Rómske profesionálne divadlo ROMATHAN Košice
Folklórny súbor ZEMPLÍN Michalovce
Vysokoškolský folklórny súbor ZOBOR Nitra


Konferencia na tému: Štyri desaťročia komunistického režimu na Slovensku


Organizátormi tejto konferencie sú Úrad KSK a Východoslovenské múzeum. Konferencia sa koná v Župnom dome na Hlavnej 27. Dňa 29. mája konferencia potrvá od 13.30 do 17.30, dňa 30. mája od 9.00 do 13.00.

Na konferencii odznejú prednášky na témy Stret svetonázorov, Kontinuita násilia, Podoby násilia po februári 1948, Pramenná báza k výskumu represálií komunistického režimu na Slovensku, Politika komunistického režimu voči etnickým menšinám v rokoch 1948 – 1989. Dňa 30. mája to budú prednášky na témy Formy nátlaku a represálií komunistického režimu voči jednotlivým vrstvám roľníkov v procese kolektivizácie na Slovensku (1948-1960), Devastácia učiteľského stavu komunistickým režimom, Charakter politiky KSČ k učiteľom na Slovensku so zameraním na školy s vyučovacím jazykom maďarským (1948–1960), Komunistický režim na Slovensku v boji proti mužským i ženským reholiam s dôrazom na kraje: Košice, Trebišov, Podolinec v r. 1949 – 1989, Vykonštruovaný politický proces so skupinou Štefan Barnabáš a spol., Represálie komunistického režimu na pozadí konania levočských pútí, Periodické samizdaty 1969 – 1989.

Pomôže Košickému kraju nová agentúra?


Na tlačovej besede predseda KSK Rudolf Bauer informoval aj o možnostiach získania financií z predvstupových i štrukturálnych fondov EÚ za pomoci novej agentúry, ktorej oficiálny názov bude Agentúra podpory regionálneho rozvoja a sídliť bude v budove KSK na Námestí Maratónu mieru č. 1.

“Agentúra je v štádiu zriaďovania, koncom mesiaca bude ukončené výberové konanie na funkciu jej riaditeľa," povedal Rudolf Bauer. Ako dodal, pracovať v nej bude 3 až 5 ľudí a jej pracovníci budú radiť záujemcom, ako stavať projekty, ktoré môže finančne podporiť Európska únia.

Žiadosti o podporu sa nemusia týkať len akcií v oblasti v kultúry, ale v podstate môžu zasahovať všetky oblasti spoločenského i hospodárskeho života. Projekty môžu podávať mestá, obce, mimovládne organizácie, ale aj súkromný sektor a súkromné osoby.

Pred odoslaním so žiadosťou o konkrétnu podporu z EÚ však projekty ešte budú prechádzať „sitom“ štátnych centrálnych orgánov v Bratislave, čo je z legislatívneho hľadiska podmienkou, ktorá dokáže znevýhodniť východné regióny.

Slavomír Szabó


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/