(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Evanjelikom pribúda základná škola
@ Aktuálne -> Školstvo     Jan 17 2014 - 03:35 GMT


Zápisom detí do 1. ročníka Evanjelickej základnej školy, ktorá sídli na Exnárovej ulici 10 završuje práve v týchto dňoch Evanjelická cirkev a. v .(ECAV) v Košiciach a Košický seniorát ECAV viacročné snahy o zavŕšenie svojho procesu kreovania všetkých stupňov vzdelávania. Už vlani  začala v školskom objekte na Exnárovej ulici činnosť Evanjelická materská škola. Je druhou v meste, prvá pôsobí na Muškátovej ulici už niekoľko rokov. Našou najznámejšou školou je 5 a 8 ročné bilingválne gymnázium J. A. Komenského na Škultétyho ulici, ktoré v tomto školskom roku slávi 20. výročie založenia.  Medzi týmito, už dobre zakotvenými, vzdelávacími zariadeniami však cirkevným zborom v Košiciach a okolí chýbala pre deti členov základná škola,“ hovor Dušan Havrila, košický zborový farár a konsenior Košického seniorátu ECAV.#CONT#Rodičia školopovinných detí sa však dočkali – a práve v týchto dňoch možno deti  prihlasovať do 1. ročníka  už i na Exnárovej ulici, kde v novom školskom roku 2014/2015 začne  vyučovanie v Evanjelickej základnej škole. Podrobnejšie informácie nájdu záujemcovia na  www.ecavskola.estranky.sk.Vo Východnom dištrikte Evanjelickej cirkvi a. v. sa  školstvo  rozvíja veľmi sľubne. V súčasnosti  tu pôsobí šesť evanjelických materských škôl, dve základné školy, tri gymnáziá a tri evanjelické spojené školy. V dištrikte pracuje i unikátne  špecializované školské zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou -  Evanjelická špeciálna základná a materská internátna škola pre hluchoslepé deti v Červenici v okrese Prešov.Evanjelický a.v. cirkevný zbor Košice 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/