(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
SAKRÁLNE PAMIATKY V TVORBE VIKTORA MIŠKOVSKÉHO
@ Kultúra -> Výstavy     Nov 20 2002 - 03:51 GMT
18. 11. – 30. 11. 2002

Slovenské technické múzeum


Viktor Miškovský (Myskovszky) /1838 – 1909/, rodák z Bardejova, pôsobil ako profesor deskriptívy a rysovania na Štátnej reálke v Košiciach. Popri každodennej práci pedagóga venoval celý svoj život štúdiu a dokumentácii kultúrnych pamiatok. Vydal vyše 250 prác v odborných časopisoch. Nakreslil a namaľoval stovky dokumentačných kresieb kultúrnych pamiatok, za ktoré obdržal viacero ocenení, zlatých i strieborných medailí na výstavách v Paríži, Londýne i v Uhorsku. V roku 1897 získal rytiersky kríž rádu Františka Jozefa II. a v roku 1905 mu cisár udelil titul kráľovského radcu.

Vitkor Miškovský bol však predovšetkým oduševnelým ochrancom kultúrnych pamiatok, ich vynikajúcim znalcom a dokumentátorom a jedným z najvýznamnejších osobností v dejinách našej ochrany pamiatok.

Prezentovaná výstava mala premiéru v rodnom meste V. Miškovského pri príležitosti 160. výročia jeho narodenia. Dnes je sprístupnená v priestoroch Slovenského technického múzea v rámci 13. ročníka Festivalu sakrálneho umenia, organizovaného Mestom Košice. Výstavu tvoria kópie grafických prác i archívneho materiálu súvisice so životom a rodinou Viktora Miškovského, jeho kresby a akvarely, dokumentujúce stav kultúrnych pamiatok na širokom území Strednej Európy, ktoré autor použil ako ilustrácie svojich článkov a štúdií, ako výstavné exponáty, ale predovšetkým slúžili pre inventarizáciu kultúrneho dedičstva.

Grafická dokumentácia a odborné štúdie Viktora Miškovského sú pre nás cenným zdrojom informácií. Vďaka jeho neúnavnosti poznáme vzhľad historickej architektúry, ktorá bola medzitým prestavaná, upravená – ale i objekty, ktoré už dnes neexistujú. Zámer autora sa tým splnil: svojou prácou obohatil poznanie nasledujúcich generácií.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/