(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Intermetal 2001 - Strojexpo Cassovia - Cassotherm: 7. medzinárodný veľtrh, hala Cassosport Košice 10. - 12. 10. 2001
@ Obchod -> Výstavy     Apr 10 2002 - 04:45 GMT
Na usporiadanie tejto trojvýstavy so širokým záberom komodít sa združili dvaja organizátori Zväz hutníctva ťažobného priemyslu a geológie a prostredníctvom 1. košickej výstavnej a stavebnej spoločnosti a agentúra Bocatius. Spoločnými silami sa im podarilo usporiadať ďalší ročník veľtrhu ktorého zameranie vzbudí určite zaslúžený záujem hlavne v radoch odborníkov.

Oblasť metalurgie, hutníctva a strojárstva mala v Košiciach vždy bohatú tradíciu. V súčasnosti je situácia v tejto oblasti neradostná, ale určitú nádej dáva spoločnosť US Steel a.s., ktorá sa čoraz viac v košickom regióne zviditeľňuje. Bude tomu tak aj na sprievodnom programe veľtrhu - odbornom seminári na tému inovácií technológií v hutách SR.

Táto oblasť priemyslu má v Košiciach aj bohaté zázemie hlavne čo sa týka stredných, vysokých škôl a odborných učilíšť. A tak pokiaľ budú riaditelia hút počúvať prednášky svojich kolegov v Hoteli Slovan mladí hutníci sa stretnú na medzinárodnej vedeckej konferencii Metallurgy Junior 2001 na pôde Hutníckej fakulty Technickej univerzity.

Takmer 50 vystavovateľov veľtrhu na palubovke haly Cassosport určite vo svojich stánkoch privíta veľa záujemcov z radov študentov a odbornej verejnosti pretože rozsiahla akcia s podobným zameraním v Košiciach koná iba raz ročne.

Text a foto Karol Hatala


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/