(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Kupujte slovenské výrobky
@ Obchod -> Výstavy     Sep 11 2002 - 06:40 GMT
Spoločnosť Dom techniky Košice v spolupráci s Krajskou radu Konfederácie odborových zväzov pripravila II. ročník prezentačno–predajnej výstavy Kupujte Slovenské výrobky. Jej cieľom je prezentovať slovenské výrobné firmy, taktiež obchodníkov, ktorí ponúkajú domáce produkty. Akcia sa bude konať v dňoch 11. až 13. 9. 2002 v Dome techniky na Južnej triede.

Cieľovú skupinu podujatia môžeme rozdeliť do niekoľkých rovín. Patria do nej výrobné aj obchodné spoločnosti, ktoré majú záujem o nadviazanie obchodných stykov. Medzi dvadsiatimi vystavovateľmi tvoria väčšinu obchodníci, čo je pre súčasnú spoločnosť typické. Momentálna situácia akosi viac praje obchodu ako výrobe, takže aj finančné náklady spojené s výstavou sú pre obchodníkov prijateľnejšie. Práve ich môžu navštíviť výrobcovia z podnikov, ale aj malých dielní, aby sa dohodli na možných kontraktoch a zabezpečili si tak odbyt pre svoje výrobky.

Medzi vystavovateľmi však nebudú chýbať ani slovenskí výrobcovia, prevažne z oblasti textilného priemyslu a potravinárstva, čakajúci na ponuky obchodníkov. Tu sa otvára možnosť aj pre širokú verejnosť, pretože výstava je predajná a budú mať možnosť zakúpiť si napríklad odevy z jesennej a zimnej kolekcie za prijateľné ceny.

„Sme presvedčení, že slovenské výrobky sú oveľa kvalitnejšie, ako niektoré dovážané tovary. Je potrebné zbaviť sa názorov, že kvalitné je len to, čo sa priváža zo západu,“ uviedol zástupca Krajskej rady Konfederácie odborových zväzov Miroslav Dzura. Podľa jeho názoru hypermarkety vytvárajú odberateľské podmienky, ktoré si malí výrobcovia, ale aj niektoré väčšie slovenské podniky nemôžu dovoliť. Potláčaním malovýrobcov sa nevytvárajú nové pracovné príležitosti, prípadne sa ešte aj zvyšuje nezamestnanosť. K redukcii tohto nežiadúceho stavu môže prispieť každý kupujúci. Stačí sledovať čísla na cenových kódoch výrobkov. Skutočne slovenské výrobky začínajú číslom 858.

Sprievodným podujatím akcie je odborný seminár na tému „Ochrana spotrebiteľa na trhu s energiou. Jeho cieľom je aktuálna a v dnešnej dobe málo preferovaná téma, akou je ochrana spotrebiteľa pred neprehľadne a často zle vypočítanými platbami za teplo a teplú vodu. Seminár pripravili v spolupráci s Asociáciou spotrebiteľských subjektov Slovenska. Ako sa uvádza v stanovisku asociácie, ochrana spotrebiteľov do vstupu Slovenska do Európskej únie musí dostať štandardné podmienky, aké majú vyspelé krajiny EÚ. V tomto u nás zlyháva aplikácia práva spotrebiteľov, často z tej príčiny, že prokuratúra a príbuzné orgány nedokážu adekvátne posúdiť opodstatnenosť výpočtu ceny za skutočne odobraté teplo a podobne. Aj preto organizátori pripravili pre záujemcov o problematiku informačný stánok, kde svoje problémy môžu konzultovať na odbornej úrovni a získať informácie o postupe pri postupovaní sťažnosti. Odborný seminár začína 11. 9. o 10,45.

Prezentačno-predajná výstava Kupujte slovenské výrobky je verejnosti prístupná v termíne 11. až 13. 9. 2002 v čase od 10,00 do 18,00. Vstupné na akciu sa neplatí.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/