magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE:

EURÓPSKY PROJEKT PRE KOŠICKÝ KRAJ
@ Aktuálne -> Rôzne      May 07 2004 - 06:35 GMT

(Slovenská akademická informačná agentúra – tlačová správa) –- OCENENIE PRÍNOSU PROJEKTOV PODPORENÝCH EÚ V OBLASTI ROZVOJA VZDELÁVANIA A ZVÝŠENIA INFORMOVANOSTI MLÁDEŽE O EÚ V KOŠICKOM KRAJI POD ZÁŠTITOU PREDSEDU KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA RUDOLFA BAUERA.

Súťaž Európsky projekt pre Košický kraj vyhlásila SAIA Košice, n.o. ako súčasť projektu „MISSION 2004“, ktorý finančne podporila Európska únia v rámci programu Malé projekty PHARE.

Cieľom súťaže je prezentácia výsledkov a úspešných príkladov konkrétnych projektov, čím chceme prispieť k zvýšeniu záujmu odbornej verejnosti Košického kraja o zapájanie sa do existujúcich európskych vzdelávacích a rozvojových programov.

Na zapojenie sa do súťaže bolo vyzvaných viac ako 90 organizácií z Košického kraja, ktoré spĺňali kritériá súťaže, a ktoré na realizáciu projektov získali príspevky z fondov EU.

Do súťaže sa zapojilo 7 organizácií, ktoré prihlásili spolu 11 projektov.

Dňa 30.4.2004 odborná komisia rozhodla, že cenu Európsky projekt pre Košický kraj udelí 5 projektom:

 Občianskemu združeniu Človek a príroda za projekt NEVIDIACI A KÔŇ
 Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach za projekt EURÓPA POTREBUJE MLADÝCH VZDELANÝCH ĽUDÍ
 Gymnáziu v Dobšinej za projekt NAŠE RODNÉ MESTO – HISTÓRIA A LEGENDY
 Základnej škole na Užhorodskej č. 39 v Košiciach za projekt SPOLOČNE V HUDBE A TANCI
 Bezbariérovému centru Technickej univerzity za projekt INTEGROVANÝ UNIVERZITNÝ VZDELÁVACÍ SYSTÉM PRE POSTIHNUTÝCH

Členovia odbornej komisie:
Anna Kováčová - Britská rada, Oľga Ivančová - Akadémia vzdelávania, Oto Hudec – Inštitút regionálneho a komunálneho rozvoja TU, Andrej Šteiner - Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. a Marek Blizco – študent Ekonomickej fakulty TU.

OZ ČLOVEK A PRÍRODA
prof. RNDr. Róbert Hončariv, CSc.
tel.: 055/63 315 56
e-mail: honcariv@kosice.upjs.sk

Názov projektu: NEVIDIACI A KÔŇ

Projekt prispel k odstraňovaniu informačných bariér pre mladých ľudí so zrakovým a kombinovaným postihom, a tým im umožnil prístup k vzdelávaniu. Komisia zvlášť ocenila inovatívne a originálne riešenie, ktorého výsledkom je drevená skladačka koňa s jazdcom doplnená o tyflografický atlas pre nevidiacich. Tento projekt slúži ako zdroj inšpirácie pre súčasných vysokoškolských študentov, ktorí v rámci svojho štúdia sa podieľajú na riešení sprístupnenia moderných informačných technológií pre zdravotne postihnutých mladých ľudí.


GYMNÁZIUM DOBŠINÁ
PhDr. Anastázia Liptáková
Tel.: 058/7941 278
e-mail: skola@gymdobs.sk
www.gymdobs.sk

Názov projektu: NAŠE RODNÉ MESTO - HISTÓRIA A LEGENDY

Jazykový projekt, v rámci ktorého skupina baskických a slovenských študentov študovala históriu svojho rodného kraja. Študenti Gymnázia v Dobšinej vypracovali slovenský a anglický scenár k legendám a naštudovali ich v podobe divadelného predstavenia, ktoré predstavili za účasti zahraničného partnera a verejnosti. Prínosom bolo vzájomné poznanie dvoch európskych spoločností, jazykov a kultúr a v neposlednom rade aj motivácia pre štúdium cudzích jazykov. Komisia vyzdvihla najmä snahu o zapojenie študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómskej komunity.


STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, KOŠICE
Ing. Štefan Krištín
tel.: 055//633 323 11
e-mail: spse@euke.sk

Názov projektu: EURÓPA POTREBUJE VZDELANÝCH MLADÝCH ĽUDÍ

Projekt bol určený stredoškolákom v 3. a 4. ročníka, ktorí v rámci zvyšovania profesionálnych zručností mali možnosť absolvovať zahraničnú prax vo vyspelých podnikoch v Belgicku a Nemecku. Komisia ocenila tento projekt jednak pre nasledovaniahodný príklad spolupráce s partnerskými školami z Prešova a Michalovciach, ale aj pre dopady tohto projektu na profesionálnu prípravu mladých ľudí, ktorí mohli konfrontovať význam svojej kvalitnej teoretickej prípravy doma s nárokmi špičkového výrobného podniku v zahraničí.
BEZBARIEROVÉ CENTRUM – TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
prof. Ing. Dušan Šimlík, PhD
Tel.: 055/602 26 54
E-mail: dusan.simsik@tuke.sk

Názov projektu: : INTEGROVANÝ UNIVERZITNÝ VZDELÁVACÍ SYSTÉM PRE POSTIHNUTÝCH

Cieľom projektu bolo vytvorenie univerzitného vzdelávacieho systému pre študentov so zdravotným postihnutím, ktorý by umožňoval štúdium na univerzite s rovnanými možnosťami. Výstupom je zriadenie Bezbariérového centra so sídlom na Technickej univerzite v Košiciach, ktoré poskytuje služby študentom so všetkými typmi zdravotného postihnutia od 1.7.2000. Komisia ocenila najmä skutočnosť, že Bezbariérové centrum umožňuje štúdium nie len na TU, ale aj na Univerzite veterinárneho lekárstva a na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika.


ZŠ UŽHORODSKÁ 39, KOŠICE
PaedDr. Blanka Bučková
Tel.: 055/64 612 04
E-mail: zsu@centrum.sk
www.zsuzhorodska.sk

Názov projektu: SPOLOČNE V HUDBE A TANCI

Cieľom projektu bolo prostredníctvom hudby a tanca s využitím informačných technológií a anglického jazyka priblížiť históriu a kultúru rodného kraja deťom v rôznych krajinách sveta (partnermi boli školy z Anglicka, Nemecka, Francúzska, Fínska a Rumunska). Zástupcovia každej krajiny spracovali informácie o ľudových zvykoch, ľudových tradičných nástrojoch a remeslách, naspievali ľudové piesne a všetko umiestnili na spoločné CD, webovú stránku projektu, a vytvorili množstvo videozáznamov, ktoré približujú život na školách a prispievajú k zvýšeniu informovanosti o EÚ. Komisia ocenila najmä zapojenie všetkých učiteľov a žiakov do organizácie a prípravy aktivít ako aj informačné aktivity vykonané v súvislosti so šírením výsledkov projektu medzi učiteľskou verejnosťou zamerané na motiváciu k zapájaniu sa do medzinárodnej spolupráce aj na úrovni základných škôl.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606